การสะสมคะแนน

การสะสมคะแนน ทุกการสั่งซื้อมีค่า 500 บาท = 1 point

การแลกคะแนน เพื่อใช้เป็นส่วนลด สำหรับการซื้อสินค้า

ระดับของ Membership

Silver                  10 point = ส่วนลด 1%

Gold                    20 point = ส่วนลด 2%

Platinum       30 point = ส่วนลด 3%

เงื่อนไข

  • กำหนดทุกยอดซื้อ 500 บาท = 1 point
  • คะแนนเกิดขึ้นจากการสั่งซื้อผ่าน website : https://worldpools.co.th เท่านั้น
  • คะแนนที่เกิดขึ้นจะมีอายุ 1 ปีและจะหมดอายุในสิ้นเดือนนั้นๆ ของปีถัดไป
  • การนำคะแนนมาใช้ต้องดำเนินการภายในช่วงเวลาของเดือนที่หมดอายุ