การแลกของรางวัล

1.เมื่อสะสมคะแนนครบตามจำนวนที่กำหนดสามารถนำไปแล้วของรางวัลได้ที่ > https://worldpools.co.th/product-category/reward

2.สามารถแลกคะแนนเพื่อรับระดับ Membership ได้ดังนี้

Silver                 10 point = ส่วนลด 1%

Gold                   20 point = ส่วนลด 2%

Platinum       30 point = ส่วนลด 3%

*ราคาที่แสดงจะเป็นราคาที่ปรับลดตามระดับ Membership แล้ว

ตัวอย่าง สินค้าราคา 100 บาท

ลูกค้าระดับ Silver จะเห็นราคาสินค้าเป็น 99 บาท

ลูกค้าระดับ Gold จะเห็นราคาสินค้าเป็น 98 บาท

ลูกค้าระดับ Platinum จะเห็นราคาสินค้าเป็น 97 บาท