ระบบสระว่ายน้ำมีกี่ระบบ? ควรเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสม

หลัก ๆ ระบบสระว่ายน้ำ หรือระบบหมุนเวียนน้ำในสระ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมี 2 ระบบ คือ ระบบน้ำล้น (Over Flow) และ ระบบสกิมเมอร์ (Skimmer) แล้วทำไมจึงต้องเป็น ระบบน้ำล้น หรือ ระบบสกิมเมอร์ 2 ระบบนี้แตกต่างกันยังไง?

สระว่ายน้ำระบบสกิมเมอร์ Skimmer

สระ Skimmer  เป็นงานระบบสระว่ายน้ำที่เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำขนาดเล็ก  น้ำในสระว่ายน้ำระบบนี้จะต้องต่ำกว่าขอบสระประมาณ 15-20 เซนติเมตร เพื่อให้มีน้ำสำรองเมื่อผู้ใช้งาน และหมุนเวียนน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีรูปแบบการสร้างและติดตั้งโดยไม่มีถังสำรองน้ำ จึงประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการทำถังสำรองน้ำ และเมื่อไม่มีถังสำรองน้ำ Skimmer จะดูดน้ำในสระช่วงบนผิวน้ำ พร้อมกับสิ่งสกปรกและเศษซากต่าง ๆ เข้าไปผ่านระบบการกรองก่อนที่จะถูกส่งกลับไปยังสระว่ายน้ำ โดยจะต้องติดตั้งท่อที่จะจ่ายน้ำและดูดน้ำให้อยู่ตรงข้ามกัน เพื่อให้หมุนเวียนได้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากเป็นการดูดน้ำบริเวณผิวน้ำ  ระดับน้ำของสระ Skimmer จึงจำเป็นต้องต่ำกว่าขอบสระ 15-20 ซม. เพื่อใช้ในการสำรองน้ำเวลาคนลงเล่น และมีกระบวนการหมุนเวียนน้ำที่ได้มาตรฐานด้านจ่ายน้ำและด้านดูดน้ำต้องอยู่ตรงกันข้ามกัน เพื่อให้การหมุนเวียนน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อเปิดใช้งานไปซักระยะจะเกิดคราบที่ระดับน้ำ และอาจมีสารแขวนลอยตกค้างตามมุมสระบ้าง ระบบสกิมเมอร์ ประกอบด้วย

  1. สระว่ายน้ำ
  2. ห้องเครื่อง

สระว่ายน้ำระบบน้ำล้น Archives - ค้ำ คูณ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์สระว่ายน้ำ ครบวงจร

ข้อดี: ราคาถูก ติดตั้งง่าย ประหยัดพื้นที่ เพราะใช้อุปกรณ์น้อยกว่าระบบน้ำล้น

ข้อเสีย: อาจมีสิ่งสกปรกหรือเศษใบไม้ลอยอยู่บนผิวน้ำ เพราะน้ำไม่ได้หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา

สระว่ายน้ำระบบน้ำล้น (Over Flow)

สระว่ายน้ำมีระบบอะไรบ้าง?

เป็นระบบที่มีการหมุนเวียนน้ำดีที่สุด พบเห็นได้ทั่วไป เป็นการหมุนเวียนน้ำด้วยการทำให้น้ำล้นออกจากสระ ลงไปยังรางน้ำล้นที่ติดตั้งไว้รอบสระ โดยน้ำที่ล้นจะไหลไปยังถังพัก จากนั้นปั๊มน้ำจะดูดน้ำจากถังสำรองน้ำ ผ่านเครื่องกรอง ระบบฆ่าเชื้อโรค และปล่อยเข้าสู่สระว่ายน้ำทางพื้นสระ ทำให้น้ำสะอาดถูกดันขึ้นด้านบน สิ่งสกปรกต่าง ๆ บนผิวน้ำก็จะถูกดันออกไปยังรางน้ำด้านข้าง หมุนเวียนกันอย่างนี้ต่อไปเรื่อย ๆ  น้ำปริ่มขอบสระ ดูใสสะอาดสวยงาม ไม่มีสารแขวนลอยตกค้างที่ผิวน้ำ ไม่มีคราบขอบสระมากวนใจ ระบบ Over Flow ประกอบด้วย

  1. สระว่ายน้ำ
  2. Surge Tank (ถังสำรองน้ำ) สระส่วนตัวความจุ 5-10 % ของปริมาณน้ำในสระ สระบริการ 10-15% ของปริมาณน้ำในสระ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนคนลงเล่นและความลึกของ Surge Tank เป็นหลัก (ดูเพิ่มเติม – การคำนวณปริมาตร Surge tank )
  3. ห้องเครื่อง

ปั๊มน้ำจะดูดน้ำจาก ถังสำรองน้ำ (Surge Tank) ผ่านเครื่องกรอง ผ่านระบบฆ่าเชื้อโรค และจ่ายไปที่พื้นสระน้ำ (Floor Inlet) ใช้น้ำดีที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วดันขึ้นด้านบน ใบไม้ ฝุ่นละอองต่างๆจะถูกดันออกจากสระว่ายน้ำลงรางน้ำกลับไปยังถังสำรองน้ำ เพื่อรอการบำบัดต่อไป ซึ่งถังสำรองน้ำ จะมีลูกลอยคอยเติมน้ำ เพื่อทดแทนปริมาตรน้ำที่หายไป เนื่องจากการระเหยตัว รวมถึงการล้างเครื่องกรอง ฯลฯ นอกจากนี้ในถังสำรองน้ำยังมีท่อน้ำล้น เพื่อระบายน้ำทิ้ง เมื่อน้ำมีระดับเกินความต้องการ

การหมุนเวียนของน้ำดังที่กล่าวมาแล้ว เป็นการหมุนเวียนน้ำตามปกติในระบบน้ำล้น แต่ถ้าถังสำรองน้ำมีปัญหาต้องซ่อมแซมใดๆ ก็ตาม สามารถที่จะดูดจาก Main drain แทนการดูดน้ำจากถังสำรองน้ำได้ซึ่งจะทำให้ระบบการหมุนเวียนน้ำมีประสิทธิภาพลดลง

ระบบ Over Flow เหมาะสำหรับพื้นที่ที่กว้างเพียงพอสำหรับรองรับองค์ประกอบต่าง ๆ ของสระ

สระว่ายน้ำระบบน้ำล้น Archives - ค้ำ คูณ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์สระว่ายน้ำ ครบวงจร

การคำนวณปริมาณแท้งค์เก็บน้ำ สำหรับสระว่ายน้ำระบบน้ำล้น

surge tank

รางรับน้ำล้น

รางรับน้ำล้นต้องมีความลึกอย่างน้อย 0.20  เมตร

ส่วนที่ 3 – ท่อ Over Flow ขนาด 4”

พื้นที่ Over Flow Surge Tank จะมีระยะประมาณ  0.10  เมตร จากใต้ท้องรางน้ำ

ส่วนที่ 2 – พื้นที่รับน้ำ

พื้นที่สำรองน้ำกรณีมีคนลงสระเต็มสระ

  • สระบริการ  1 คนใช้พื้นที่ 1 ตรม. / 1 คน แทนที่น้ำ ประมาณ 75 ลิตร  [75 x จำนวนคนที่ลงเต็มสระ  = น้ำที่ต้องเตรียมพื้นที่สำรอง]
  • สระส่วนตัว  1 คนใช้พื้นที่ 2 ตรม. / 1 คน แทนที่น้ำ ประมาณ 75 ลิตร  [75 x จำนวนคนที่ลงเต็มสระ ( ขนาดสระ (ตรม.) ÷ 2 ) = น้ำที่ต้องเตรียมพื้นที่สำรอง]

ส่วนที่ 1 – ปริมาณน้ำสำรองให้ระบบที่ระดับความลึกน้ำ

ใน Surge Tank จะต้องมีน้ำสำรองให้ระบบกรอง ที่ระดับความสูง  0.60 – 1 เมตร และเพียงพอในการเติมเข้าสระเมื่อน้ำในสระลดลงประมาณ  0.05 เมตร [พื้นที่สระ  (ตรม.)  x 0.05  = ปริมาณน้ำที่ต้องการ  ที่ความลึก  0.60 – 1  เมตร]

ข้อดี: ผิวน้ำใสสะอาดอยู่ตลอด ไม่มีคราบสิ่งสกปรกตกค้าง เพราะน้ำในสระถูกหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา

ข้อเสีย: ราคาค่อนข้างสูง เพราะมีอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งหลายจุด และต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์เป็นประจำ

                                                                               

สรุปได้ว่า

ปัจจุบันระบบสระว่ายน้ำที่นิยมใช้กันมีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆคือ ระบบ Skimmer และ ระบบ Over Flow ทั้ง 2 ระบบนี้มีการทำงานต่างกันตรงที่ระบบ Over Flow (ระบบน้ำล้น)จะนำน้ำไปบำบัด โดยการให้น้ำในสระล้นออกมายังรางน้ำล้นข้างสระ แล้วนำน้ำที่ล้นออกมาไปพักไว้ที่ถังพักน้ำ (Surge Tank) ก่อนจะปั๊มน้ำไปผ่านเครื่องกรองน้ำในห้องเครื่อง ทำให้ผิวสระว่ายน้ำที่ใช้ระบบนี้ดูตึงสวย เพราะอยู่ระดับเดียวกับพื้นรอบสระ แต่ก็จะสามารถมองเห็นรางน้ำล้นที่ดูคล้ายกับท่อระบายน้ำรอบสระด้วย

ในขณะที่ระบบ Skimmer นั้นจะนำน้ำไปบำบัด โดยผ่านช่องด้านข้างของผนังสระ ทำให้ผิวน้ำอยู่ในระดับต่ำกว่าพื้นรอบสระประมาณ 4-10 เซนติเมตร ระบบนี้ไม่ต้องมีถังพักน้ำ (Surge Tank) ทำให้เราประหยัดน้ำ และราคาค่าก่อสร้างของระบบ Skimmer ก็ถูกกว่าระบบ Over Flow  นอกจากนี้ในปัจจุบันระบบ Skimmer ยังได้รับการพัฒนาให้สะดวกในการใช้งานมากขึ้น โดยมีรูปแบบเป็นเครื่องกรองสำเร็จรูป ไม่ต้องเดินท่อ เพียงแค่มีสระและติดเครื่องไว้ที่ขอบสระ ก็ทำงานได้เลย ซึ่งระบบนี้จะเหมาะกับสระที่มีขนาดเล็กหรือประมาณไม่เกิน 12 x 6 เมตร ราคาเครื่องอยู่ที่ประมาณ 2 แสนกว่าบาท ซึ่งหากสระมีขนาดเล็กมากก็อาจเพิ่มออปชั่นระบบว่ายทวนกระแสเข้าไปด้วยก็ได้ โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับระบบนี้เพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งแสนบาท

 

บริษัท เวิลด์พูลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

261/5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-204 446-7
095-6815757
053-204 465
worldpoolscnx@gmail.com