How to ดูแลสระหน้าฝน

ถังกรองสระว่ายน้ำ,อุปกรณ์สระว่ายน้ำ,ปั้มสระว่ายน้ำ,สระว่ายน้ำ,สร้างสระว่ายน้ำ

หน้าฝนแล้ว ทุกคนอย่าลืม ดูแลสระว่ายน้ำ กันด้วยนะ! 

เข้าสู่ฤดูฝน แต่ละคนก็จะเจอปัญหาสระว่ายน้ำที่ต่างกันออกไป หากอยาก ดูแลรักษาสระว่ายน้ำ วันนี้มี How to ดูแลสระหน้าฝน

การดูแลสระว่ายน้ำหน้าฝนมีขั้นตอนที่สำคัญเพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันการเสื่อมสภาพของสระ นี่คือบางขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้

1. ดูแลสระหน้าฝน ด้วยสารเคมี

ใช้สารเคมีเพื่อควบคุมความสะอาดของน้ำ โดยเฉพาะอาจใช้สารเคมีที่ช่วยลดความเป็นกรด-ด่าง เช่น สารเคลือบสำหรับน้ำสระว่ายน้ำ

การใช้สารเคมีเพื่อลดความเป็นกรด-ด่างของน้ำสระว่ายน้ำ เป็นขั้นตอนสำคัญในการดูแลสระ สารเคมีที่พบบ่อยที่สุดที่ใช้ในกระบวนการนี้คือสารคลอรีน ซึ่งสามารถเปลี่ยนสภาพกระดานด่างของน้ำได้โดยการลดระดับ pH ของน้ำ โดยทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้:

1. ทดสอบระดับ pH: ใช้เครื่องทดสอบ pH เพื่อวัดระดับของกระดาษด่างในน้ำสระ

2. เพิ่มสารคลอรีน: เพิ่มสารคลอรีนลงในน้ำสระ ตามขนาดและความต้องการของสระ เป็นวิธีที่พบใช้บ่อยที่สุด

3. การควบคุมระดับ pH: หลังจากการเพิ่มสารคลอรีนลงในน้ำสระ ใช้สารเคมีเสริมอื่น ๆ เพื่อควบคุมและรักษาระดับ pH ให้ในช่วงที่เหมาะสม

4. ตรวจสอบและปรับ: ตรวจสอบระดับ pH ของน้ำสระอย่างสม่ำเสมอและปรับสารคลอรีนหรือสารเคมีอื่น ๆ ตามต้องการเพื่อรักษาความสมดุลของน้ำ

การใช้สารเคมีเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปรับค่า pH ของน้ำสระและรักษาความสะอาดของน้ำในระยะยาว แต่ต้องใช้โดยระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่ถูกต้องที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนและสิ่งแวดล้อม

 

2. การควบคุมการไหลของน้ำ

ใช้ระบบปั๊มหรือระบบกรองเพื่อควบคุมการไหลของน้ำและรักษาความสะอาดของสระ 

การควบคุมการไหลของน้ำในสระว่ายน้ำ เป็นส่วนสำคัญของการดูแลและรักษาสภาพของสระให้ดี นี่คือวิธีที่สามารถใช้ในการควบคุมการไหลของน้ำ

1. ระบบปั๊ม: การใช้ระบบปั๊มในสระว่ายน้ำช่วยให้คุณสามารถควบคุมการไหลของน้ำได้ โดยปรับระดับการทำงานของปั๊มเพื่อเพิ่ม หรือ ลดการไหลของน้ำตามความต้องการ

2. ระบบกรอง: การใช้ระบบกรองน้ำช่วยให้คุณ สามารถควบคุมการไหลของน้ำ และกำจัดสิ่งสกปรกที่อาจมีอยู่ในน้ำ เพื่อรักษาความสะอาดของสระ

3. ภาชนะควบคุม: การใช้ภาชนะควบคุมหรือท่อสายยางเพื่อควบคุมการไหลของน้ำ โดยปรับการเปิดปิดของภาชนะ หรือ การเชื่อมต่อท่อเพื่อปรับการไหลของน้ำตามความต้องการ

4. การติดตั้งสปาเกอร์: การติดตั้งสปาเกอร์หรือท่อ พ่นน้ำ เพื่อสร้างการไหลของน้ำในสระ ช่วยให้การกระตุ้นน้ำมีการวางแผนอย่างเหมาะสม

5. การป้องกันการรั่ว: ตรวจสอบและซ่อมแซมรอยรั่วของภาชนะ หรือ ท่อน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำและควบคุมการไหลของน้ำในสระ

การควบคุมการไหลของน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสระว่ายน้ำ โดยการใช้วิธีที่เหมาะสมและปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้สระของคุณมีสภาพดีและปลอดภัยสำหรับการใช้งาน

 

3. การล้างถังกรอง

ใช้เครื่องกรองน้ำเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและเศษของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในน้ำ

การล้างถังกรองของสระว่ายน้ำเป็นขั้นตอนสำคัญในการดูแลสระ เพราะมันช่วยในการกำจัดสิ่งสกปรก และ สารสกัดที่สะสมอยู่ในกรอง นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อล้างถังกรอง ของสระว่ายน้ำ

1. ปิดระบบกรอง: ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการล้าง ตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าระบบกรองถูกปิดให้สนิท และ ไม่มีน้ำไหลผ่าน

2. นำอุปกรณ์ออก: ถอดอุปกรณ์ที่ป้องกัน และ ทำให้สะดวกในการเข้าถึงถังกรอง เช่น ฝากรองหรือท่อที่เชื่อมต่อ howto ดูแลสระว่ายหน้าฝน

3. ล้างถังกรองด้วยน้ำ: ใช้สายยางหรือสามารถนำอุปกรณ์เหล่านี้เข้าไปในถังกรอง เพื่อล้างความสกปรก และ สารสกัดที่สะสมอยู่ภายใน แนะนำให้ใช้น้ำฉีดเพื่อล้างความสกปรกให้สะอาดอย่างละเอียด

4. ล้างถังกรองด้วยสารเคมี: หลังจากการล้างด้วยน้ำเสร็จแล้ว ใช้สารเคมีที่เหมาะสมเพื่อล้างถังกรองในครั้งนี้ อย่างละเอียด โดยปกติจะใช้สารที่มีส่วนประกอบเหมาะสมกับวัตถุสารที่สะสมอยู่ในกรอง

5. ล้างอุปกรณ์ที่ถอดออกมา: ล้างอุปกรณ์ที่ถอดออกมา ในขั้นตอนแรก เช่น ฝากรอง หรือท่อที่เชื่อมต่อ เพื่อทำความสะอาดและล้างออกจากสิ่งสกปรกที่อาจเกิดขึ้น

6. ปิดระบบล้างและเปิดระบบกรองอีกครั้ง: เมื่อการล้างเสร็จสิ้น นำอุปกรณ์ที่ถอดออกมาในขั้นตอนแรกกลับมา และ เปิดระบบกรองอีกครั้ง เพื่อให้น้ำเริ่มไหลผ่านถังกรองอีกครั้ง

การล้างถังกรองสระว่ายน้ำเป็นกระบวนการที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอ โดยมักจะทำในระหว่างการรักษาสระ หรือ ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรักษาความสะอาด และ ประสิทธิภาพของระบบกรอง ของสระว่ายน้ำ

ถังกรองสระว่ายน้ำ,อุปกรณ์สระว่ายน้ำ,ปั้มสระว่ายน้ำ,สระว่ายน้ำ,สร้างสระว่ายน้ำ

5. การเฝ้าระวังน้ำในสระ

รักษาระดับน้ำให้เพียงพอ โดยตลอดเวลาและลงมือป้องกันน้ำที่เกินได้ในสระ 

1. ตรวจสอบระดับน้ำ: ตรวจสอบระดับน้ำในสระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำเพียงพอสำหรับการใช้งานและไม่เกินระดับที่กำหนด

2. ตรวจสอบคุณภาพของน้ำ: ใช้เครื่องทดสอบน้ำเพื่อตรวจสอบค่า pH, คลอรีน, และสารอื่น ๆ ที่อาจมีอยู่ในน้ำ เพื่อรักษาความสมดุลและความสะอาดของน้ำ

 

6.การตรวจสอบสภาพสระ

ตรวจสอบสภาพของสระเป็นประจำ เพื่อตรวจสอบว่ามีความเสียหายหรือปัญหาใด ๆ ที่ต้องแก้ไข

ตรวจสอบความสะอาดของน้ำ มองดูสีของน้ำเพื่อตรวจสอบว่ามีสิ่งสกปรก หรือ สารอื่น ๆ ที่อาจทำให้น้ำมีสีผิดปกติ น้ำควรมีสีใสและไม่มีกลิ่นเหม็น การตรวจสอบสภาพของสระว่ายน้ำ เป็นการกระทำที่สำคัญเพื่อรักษาสภาพของสระให้มีความสะอาด และ ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน การดูแลสระอย่างสม่ำเสมอ และ การตรวจสอบอย่างเป็นระบบจะช่วยให้คุณมั่นใจในความปลอดภัยของสระว่ายน้ำของคุณ

และนี่ก็เป็น How to ดูแลสระหน้าฝน ที่นำมาฝากเพื่อนๆทุกคนหวังว่าจะเป็นประโยช์น น้า

สนใจติดต่อ เวิลด์พูลส์ ดีเวลล็อปเมนท์ ผู้นําด้านการจําหน่าย อุปกรณ์สระว่ายน้ำทุกยี่ห้อ Emaux , Astral Pool Hayward , Raion , Jacuzzi , Kripsol , Pool & Spa , Dolphin ด้วยความหลากหลาย Brand ของสินค้าและแต่ละประเภทของสินค้า ถังกรองสระว่ายน้ำ ปั๊มสระว่ายน้ำ เครื่องเกลือสระว่ายน้ำ ไฟใต้น้ำ Fitting อุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ เครื่องดูดตะกอนอัตโนมัติ และ เคมีสระว่ายน้ำ คลอรีน 90 % คลอรีน 70 % น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำ Swimtrine Pooltrine  สารตกตะกอน ทำให้น้ำสระว่ายน้ำใส  สารพัดด้านเคมี เวิลด์พูลส์ ดีเวลล็อปเมนท์ พร้อมให้บริการและให้ปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน

ถังกรองสระว่ายน้ำ,อุปกรณ์สระว่ายน้ำ,ปั้มสระว่ายน้ำ,สระว่ายน้ำ,สร้างสระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ

บริษัท เวิลด์พูลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

  • 261/5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • 053-204 446-7
  • 095-6815757
  • ไลน์ : @worldpools
  • worldpoolscnx@gmail.com