ในประเทศไทย “ฝน” มักไม่ตกตามฤดูกาล แม้จะจบหน้าฝน ไปแล้วในทางทฤษฎี แต่ฝนก็ยังสามารถตกนอกฤดูกาล ทั้งหน้าร้อนและหน้าหนาว ข้างก็มาจากพายุ บางก็จากลมมรสุม โดยเฉพาะทางภาคใต้ เรียกได้ว่าฝนตกเกือบตลอดทั้งปี และฝนก็นำปัญหาสำคัญมาให้เจ้าของสระว่ายน้ำ คือการเข้ามาทำลายสมดุลของน้ำในสระ ซึ่งโดยปกติ สระว่ายน้ำจะต้องมีค่า pH ที่ เพื่อทำให้น้ำสะอาดอยู่ตลอดเวลา หากคลอรีนหรือเกลือในสระเจือจางลงจนน้ำในสระขาดสมดุลมีค่า pH ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน หรือสูงกว่ามาตรฐานก็สามารถเกิดตะไคร่น้ำได้ จากการที่ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ที่เข้ามาในสระได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้เกิดการเจริญเติบโตของ ตะไคร่น้ำ ที่มาจากสิ่งมีชีวิตประเภท สาหร่ายและสปอร์ ในสระว่ายน้ำ จากฝน สายลม และแสงแดด

ปัญหาน้ำเขียวในสระว่ายน้ำ - Swimming Pool Center

ปัญหา ตะไคร่น้ำ

ปัญหา ตะไคร่น้ำ ที่เกิดขึ้นหลังการสร้างสระว่ายน้ำมีสาเหตุคล้ายกับปัญหาน้ำเขียว คือมาจากการที่สระว่ายน้ำขาดการดูแลอย่างสม่ำเสมอรวมถึงขาดการใช้สารเคมีอย่างคลอรีน ส่งผลให้ตะไคร่น้ำต่าง ๆ ทั้งตะไคร่เขียว ตะไคร่น้ำตาล และตะไคร่ดำเจริญเติบโต และเกาะที่บริเวณผนังของสระและตามร่องกระเบื้องการแก้ไขปัญหาตะไคร่น้ำ

ประเภทของตะไคร่สระว่ายน้ำ

  1. ตะไคร่น้ำสีเขียว

แก้ไขปัญหาตะไคร่น้ำเขียวในสระว่ายน้ำ กับ CTX 530 Algae stop - YouTube

ตะไคร่สีเขียวมักเกิดขึ้นได้ง่าย สามารถมองเห็นได้จากการลอยตัวบนน้ำ โดยตะไคร่น้ำชนิดนี้สามารถแพร่ขยายไปบนผนังสระ พื้นสระ และบันไดสระ

  1. ตะไคร่น้ำสีน้ำตาล

คลอรีน น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำ – แก้น้ำเขียว ป้องกันไม่ให้ตะไคร่จับตัวในสระว่ายน้ำหรือในบ่อน้ำ 4 ลิตร | Lazada.co.th

ตะไคร่น้ำสีน้ำตาล มักถูกเข้าใจว่าเป็นสิ่งสกปรก ขยะ หรือทราย ไม่สามารถเกาะฝังแน่นติดผนังสระได้ดีนัก มักจะเกาะกลุ่มอยู่บนพื้นสระซึ่งทำให้ลื่นได้

  1. ตะไคร่น้ำสีดำ

วิธีกำจัดตะไคร่น้ำในสระว่ายน้ำ - Absolute Pools

ตะไคร่น้ำสีดำ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากกว่า 2 ประเภทแรก และกำจัดได้ยากกว่า สามารถฝังแน่นบนคอนกรีตและผนัง การมีอยู่จะไม่มีผลต่อความบริสุทธิ์ของน้ำในสระแต่ก็ทำให้สระว่ายน้ำขาดความสวยงาม

ในการกำจัดตะไคร่น้ำนั้นมีหลากหลายวิธีด้วยกัน เพราะตะไคร่น้ำนั้นสามารถเติบโตได้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งบนพื้น กระเบื้อง ยาแนว ทำให้วิธีกำจัดจึงแตกต่างและใช้หลากหลายวิธีมากขึ้นตามประเภทของตะไคร่สระว่ายน้ำ ได้แก่

  1. แปรงขัดพื้นสระว่ายน้ำ

หนึ่งวิธีขั้นพื้นฐานในการทำความสะอาดสิ่งสกปรกต่างๆ ก็คือ การนำแปรงขัดพื้นมาใช้ แต่ขั้นตอนนี้ อาจจะต้องใช้เวลา แรงกาย พอสมควร นอกจากนี้ยังต้องเลือกแปรงให้เหมาะกับคราบที่ฝังอยู่กับวัสดุต่างๆ เช่นแปรงพลาสติกแปลงทองเหลือง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและไม่ทำให้พื้น กระเบื้อง และยาแนวเสียหายโดยปกติทั่วไปมักใช้ร่วมกับน้ำยาต่างๆ เช่นน้ำส้มสายชู น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก เป็นต้น ซึ่งน้ำยาบางอย่างอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ เช่นจากการลื่นล้ม หรือกัดกร่อนผิวหนัง และมีเงื่อนไขการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เช่น มีสารก่อมะเร็ง ซ้ำยังอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี 100% เพราะเซลล์ของตะไคร่น้ำอาจจะยังตกค้างอยู่ ซึ่งเนื่องมาจากสารเคมีบางอย่างไม่ได้ถูกออกแบบมาใช้งานที่ไม่เกี่ยวข้องได้อย่างสมบูรณ์ อาจจะยังมีเซลล์ที่หลงเหลือตกค้างทำให้มีโอกาสเจริญเติบโตได้อีกครั้ง วิธีนี้จะได้ผลดีต่อตะไครน้ำสีดำ หรือที่เป็นตะไคร่ที่เกาะฝังแน่นบนพื้น ผนัง สระว่ายน้ำ

  1. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เป็นวิธีใช้เครื่องทุ่นแรง ในการทำความสะอาดที่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีมาก ประหยัดแรง แต่ใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งสามารถใช้วิธีนี้กำจัดคราบฝังแน่นบนพื้นและตามยาแนวกระเบื้องในสระได้เป็นอย่างดี โดยวิธีนี้แม้จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำความสะอาดสระว่ายน้ำได้ แต่ทว่าอุปกรณ์ยังมีความอันตรายหากโดนผิวหนังมนุษย์ อาจจะทำให้ผิวหนังหลุดได้จากแรงดันน้ำ มักเป็นอุปกรณ์ที่น่าพกติดบ้านเนื่องจากใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ทำความสะอาดพื้นปูนหน้าบ้าน และพาหนะ วิธีนี้จะได้ผลดีต่อตะไครน้ำสีดำ หรือที่เป็นตะไคร่ที่เกาะฝังแน่นบนพื้น ผนัง สระว่ายน้ำ

  1. ระบบกรองสระว่ายน้ำ

ระบบกรองสระว่ายน้ำ เป็นระบบพื้นฐานที่คอยทำความสะอาดน้ำในสระ มักจะใช้ร่วมกับสารเคมีสระว่ายน้ำ กรองสิ่งสกปรก เชื้อโรค ออกจากน้ำในสระ จะประกอบไปด้วยถังกรอง และปั๊มสระว่ายน้ำโดยจะเป็นการทำความสะอาดน้ำในสระให้เข้าสู่ระบบกรอง ให้กรองตะไครในน้ำ และสิ่งสกปรกออกมาก ซึ่งหลังจากทำระบบหมุนเวียนน้ำ กรองน้ำในสระว่ายน้ำเสร็จแล้ว ให้นำผ่านกรองไปล้างเพราะตะไคร่ยังคงอาศัยอยู่ได้ในอุปกรณ์สระว่ายน้ำทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลงวิธีนี้ใช้ได้ผลกับตะไคร่น้ำสีเขียว และสีน้ำตาล ที่ลอยตัวอยู่ในน้ำ

  1. คลอรีน

คลอรีน คือสารเคมีฆ่าเชื้อโรคที่สำคัญในการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ ที่คอยป้องกันการเกิด การแพร่พันธ์ของเชื้อโรคแบคทีเรีย ตะไคร่น้ำทุกชนิดในสระว่ายน้ำได้อย่างดี วิธีนี้มักใช้ในการปรับสภาพน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดตะไครน้ำที่นำไปสู่ปัญหาน้ำเขียว, น้ำขุ่นอีกด้วย

  1. น้ำยากำจัดตะไคร่

น้ำยากำจัดตะไคร่ จะกำจัดเซลล์ตะไคร่ ที่ยังคงเหลือบนพื้น บนผนัง หรือที่อยู่ในน้ำของสระว่ายน้ำ โดยข้อจำกัดของการใช้น้ำยานั้นจะทำลายเซลล์ตะไครในน้ำ แต่จะไม่สามารถทำให้คราบที่กาแน่นบนกระเบื้องหลุดสระว่ายน้ำออกมาได้อย่างสมบูรณ์ จำเป็นต้องใช้การการขัด หรือ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าช่วย วิธีนี้จะได้ผลดีต่อตะไคร่น้ำสีเขียว,น้ำตาลและสีดำ ที่อยู่ในน้ำมากกว่าตามพื้นและผนังสระ โดยมีความสามารถในการกำจัดตะไคร่น้ำหลากหลายชนิดตามประเภทของน้ำยา

วิธีใช้น้ำยากำจัดตะไคร่ น้ำยา Swimtrine +

น้ำยา swimtrine +  เป็นน้ำยากำจัดตะไคร่น้ำสีเขียวและสีน้ำตาลในสระว่ายน้ำ

คุณสมบัติ : ป้องกันตะไคร่น้ำสีเขียว ควรใช้เป็นประจำทุกสัปดาห์

วิธีการใช้ : ใช้เป็นประจำทุกๆสัปดาห์ เห็นผลเร็ว เมื่อใส่แล้วสามารถว่ายน้ำได้หลังจากเดินระบบหมุนเวียนน้ำ 1 Turnover

อัตราส่วน :

ㆍกรณีป้องกันน้ำขุ่นเขียว 150 ซีชื่ ต่อน้ำในสระ 19 ลบ.ม. (8 ซีซี ต่อน้ำในสะ 1 ลบ.ม.) ทุกๆ 7 วัน

ㆍกรณีเติมน้ำในสระว่ายน้ำใหม่ 300 ซีซี ต่อน้ำในสระ 19 ลบ.ม. (16 ซีซี ต่อน้ำในสระ 1 ลบ.ม.) ทุกๆ 5 วัน

วิธีใช้น้ำยากำจัดตะไคร่ น้ำยา BlackAlgaetrine

ㆍ น้ำยา BlackAlgaetrine เป็นน้ำยากำจัดตะไคร่น้ำสีดำในสระว่ายน้ำ

คุณสมบัติ: ขจัดปัญหาตะไคร่น้ำสีน้ำตาล หรือตะไคร่น้ำที่เกาะตามยาแนวและขอบตะเข็บกระเบื้องที่มีสีเขียวคล้ำเกือบดำ,น้ำตาล

วิธีการใช้ : ใช้ติดต่อกัน 2-3ครั้ง จนกว่าตะไคร่น้ำจะถูกกำจัดออกไปหมด โดยการใช้แปรงขัดช่วย เมื่อใส่แล้วสามารถ

ว่ายน้ำได้หลังจากเดินระบบหมุนเวียนน้ำ 1 Turnover

อัตราส่วน :

ㆍ กรณีป้องกันตะไครน้ำสีดำให้ใช้อัตรา 90 ซีซี ต่อน้ำในสระ 19 ลบ.ม. (5 ซีซี ต่อน้ำในสะ 1 ลบ.ม.) ทุกๆ 7 วัน

ㆍกรณีกำจัดตะไคร่น้ำสีดำ ให้ใช้อัตรา 180 ซีซี ต่อน้ำในสระ 19 ลบ.ม. (10 ซีซี ต่อน้ำในสระ 1 ลบ.ม.) ทุกๆ 5 วัน

 

                                                                               

 

สนใจติดต่อ เวิลด์พูลส์ ดีเวลล็อปเมนท์ ผู้นําด้านการจําหน่าย อุปกรณ์สระว่ายน้ำทุกยี่ห้อ Emaux , Astral Pool Hayward , Raion , Jacuzzi , Kripsol , Pool & Spa , Dolphin ด้วยความหลากหลาย Brand ของสินค้าและแต่ละประเภทของสินค้า ถังกรองสระว่ายน้ำ ปั๊มสระว่ายน้ำ เครื่องเกลือสระว่ายน้ำ ไฟใต้น้ำ Fitting อุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ เครื่องดูดตะกอนอัตโนมัติ และ เคมีสระว่ายน้ำ คลอรีน 90 % คลอรีน 70 % น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำ Swimtrine Pooltrine สารตกตะกอน ทำให้น้ำสระว่ายน้ำใส สารพัดด้านเคมี เวิลด์พูลส์ ดีเวลล็อปเมนท์ พร้อมให้บริการและให้ปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน

บริษัท เวิลด์พูลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

261/5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-204 446-7
095-6815757
053-204 465
worldpoolscnx@gmail.com