ปัญหา “ตะไคร่” เขียวในสระว่ายน้ำ

น้ำเขียวคืออะไร

น้ำเขียว หรือ ตะไคร่ ในสระว่ายน้ำ อาจเกิดขึ้นจากหลากหลายสาเหตุ โดยเราจะกล่าวเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆในประเทศไทย เราแบ่งได้เป็น 2 สาเหตุหลักๆ ได้แก่ น้ำเขียวจากตะไคร่หรือสาหร่ายสีเขียวในน้ำ และแร่ธาตุประเภทโลหะที่ละลายปะปนภายในน้ำ น้ำเขียวจากแร่ธาตุประเภทโลหะที่ละลายปะปนภายในน้ำ มักมองเห็นเป็นถูกดึงออกมาจากน้ำภายในสระว่ายน้ำ เมื่อสระว่ายน้ำใช้น้ำที่มีแหล่งที่มาในธรรมชาติที่มักปะปนมาในสระว่ายน้ำ และจะแสดงสีเนื่องจากสระว่ายน้ำส่วนใหญ่ใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรค คลอรีนเมื่อละลายน้ำจะกลายเป็นประจุจึงทำให้สามารถดึงแร่ธาตุบางอย่างออกมาแสดงสีให้เราเห็นเป็นสีเขียวได้
น้ำเขียวจากตะไคร่ สาหร่ายสีเขียวในน้ำ สีเขียวที่เราเห็นจากสาหร่ายมีเฉดสีตั้งแต่เขียวอ่อนใสๆ( เขียวขุ่นแต่ยังมองเห็นพื้น ) ไปจนถึงเขียวเข้มหรือหากทิ้งไว้โดยไม่แม้แต่จะกรองน้ำ น้ำอาจจะเขียวเข้มจนมีตะกอนมุนขึ้นบริเวณผิวน้ำได้ เนื่องจากตะไคร่น้ำ คือ กลุ่มสาหร่ายเซลล์เดียว การกำจัด-ป้องกันที่ดีที่สุดจึงเป็นการทำให้สาหร่ายเกิดไม่ได้และอยู่ไม่ได้

 

สาเหตุของการเกิดน้ำเขียว หรือ ตะไคร่ ในน้ำ

1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง ผิดปกติ

ค่าความเป็นกรด-ด่างในสระว่ายน้ำ โดยปกติ (IDEAL) อยู่ที่ 72-7.6 แต่หากน้ำในสระว่ายน้ำของคุณ วัดค่าได้ มากกว่า 7 แปลว่า น้ำในสระ ว่ายน้ำของคุณ เป็น ด่าง หรือหากค่าน้อยกว่า 7 แปลว่า น้ำในสระว่ายน้ำของคุณ เป็น กรด โดยคุณสามารถตรวจวัดค่าน้ำได้ด้วยตัวเอง โดยใช้ชุด

CSDD pH/CL Test Kits
ตะไคร่น้ำหรือสาหร่ายเซลล์เดียว มักชอบสภาพน้ำที่เป็นกรดหรือด่าง ดังนั้นเมื่อค่าความเป็นกรดด่างของน้ำในสระว่ายน้ำผิดปกติ จึงมักเกิดเหตุการณ์น้ำเขียวขึ้นภายในสระ เพราะ ตะไคร่น้ำหรือสาหร่ายเซลล์เดียว สามารถเจริญเติบโตได้ดี
เราทุกคนจึงควรรักษาสภาพน้ำให้มีค่าความเป็นกรด-ด่างที่สมดุลอยู่เสมอ โดยการเติมผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ ได้แก่
• เติม pH Minus (ลดค่า pH) เมื่อสระว่ายน้ำของคุณ วัดค่ำน้ำได้ มากกว่า 7 (น้ำในสระว่ายน้ำเป็นด่าง)
• เติม pH Plus (เพิ่มค่า pH) เมื่อสระว่ายน้ำของคุณ วัดค่าน้ำได้ น้อยกว่า 7 (น้ำในสระว่ายน้ำเป็นกรด)

2. การฆ่าเชื้อโรคภายในสระน้อยเกินไป

แม้คลอรีนและการฆ่าเชื้อโรควิธีต่างๆในสระว่ายน้ำ จะมีผลต่อตะไคร่น้ำหรือสาหร่ายเซลล์เดียว ที่เป็นสาเหตุการเกิดน้ำเขียวนี้ไม่มาก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคลอรีนและการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำอย่างเพียงพอนั้นมีผลต่อการเกิดน้ำเขียวในระยะเริ่มต้น เพราะหากค่า pH ในสระว่ายน้ำสมดุลแล้ว แต่ขาดการฆ่าเชื้อโรค ก็อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการสะสมของเชื้อและก่อให้เกิดปัญหาน้ำเขียวขึ้นได้

3. ชั่วโมงการกรองน้ำไม่พอหรือไม่ครบ

การกรองน้ำเป็นหัวใจหลักของสระว่ายน้ำ หากระบบกรองมีประสิทธิภาพและเปิดเดินกรองครบตามระยะเวลาการกรองที่เหมาะสม สระว่ายน้ำของคุณก็จะสะอาดและจะช่วยคุณปกป้องไม่ให้สระว่ายน้ำของคุณเขียวได้ง่าย เพราะเครื่องกรองที่อยู่ในระบบกรอง จะช่วยคุณกรองเศษขยะ ตะกอน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำในสระว่ายน้ำเขียว
การเปิดเดินกรองให้ครบตามระยะเวลาการกรองที่เหมาะสม คือ การเปิดระบบกรองให้ทำงานสูบน้ำจากภายในสระว่ายน้ำของคุณและกรองน้ำ ผ่านเครื่องกรองของคุณ พร้อมส่งกลับไปยังสระว่ายน้ำ จนครบตามปริมาณน้ำทั้งหมดที่มีในสระว่ายน้ำและแท็งก์น้ำของคุณนั่นเอง

4. ขาดการทำความสะอาดภายในสระว่ายน้ำและระบบกรอง

การดูดตะกอนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการดูแลสระว่ายน้ำของคุณให้สะอาดอยู่เสมอ ขยะชีวมวลหรือเศษไม้ที่ถูกทิ้งไว้ภายในสระว่ายน้ำจะเกิดการย่อยสลาย เกิดเป็นแหล่งอาหารให้เชื้อโรคและตะไคร่น้ำหรือสาหร่ายเซลล์เดียวเติบโต และการย่อยสลายของเศษขยะชีวมวลหรือเศษใบไม้นี้หาก มีบริมาณมากอาจทำให้ค่าความเป็นกรด-ต่าง หรือค่า pH เกิดการเปลี่ยนแปลง กลายเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับตะไคร้น้ำ หรือสาหร่ายเซลล์เดียวเจริญเติบโตได้ดีภายในสระว่ายน้ำของคุณเอง
ระบบกรองของคุณเองก็อาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และต้นเหตุของนำเขียวและขุ่นภายในสระว่ายนำของคุณเองได้ หากคุณไม่ล้างและทำความสะอาดตามกำหนดหรือตามที่ควรเลย เศษขยะและตะไคร่นำที่ติดอยู่ภายในเครื่องกรองของคุณจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ชันดี และส่งเชื้อกลับเข้าไปยังสระว่ายน้ำของคุณเอง โดยระบบแต่ละประเภทจะมีขั้นตอนการล้างทำความสะอาด ระยะเวลาการล้าง และข้อควรระวังแตกต่างกันออกไป หาก คุณไม่มั่นใจว่าจะสามารถล้างได้ คุณสามารถเรียกช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเข้ามาดำเนินการให้ หรืออาจให้เขาเหล่านั้นสอนหรือเทรนนิ่งให้คุณและผู้ดูแลสระของคุณ รู้วิธีล้างที่เหมาะสมและถูกต้องกับระบบกรองของคุณ

5. สภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม

สังเกตกันหรือเปล่า ว่าหลังฝนตกหลายๆสระ ไม่ว่าจะของคุณเองหรือของเพื่อนคุณ มักเกิดเหตุการณ์งสระเขียวหรือขุ่นขาวขึ้น ในช่วงเปลี่ยนฤดูและช่วงหน้าฝนมักเกิดฝนตกขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ฝนในแต่ละพื้นที่มักจะมีค่าความเป็นกรด-ด่าง( ค่า pH)ที่แตกต่างกัน และเมื่อฝนตกลงสระว่ายน้ำของเราค่า pH ในน้ำฝนจะทำให้ ค่า pH ในสระว่ายน้ำเปลี่ยนไปด้วยเสมอ ยังไม่รวมถึงเชื้อโรคและฝุ่นที่ปะปนมากับฝน จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำเขียวและน้ำขุ่น หลังฝนตกได้ Tips รู้หรือไม่ว่า การแก้ไขปัญหาน้ำเขียว ไม่ใช่การใส่คลอรีนในปริมาณมากกว่าปกติ เพราะนอกจากอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้แล้วอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานอีกด้วย คุณจึงควรใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่มีคลอรีน ได้แก่ Swimtrine Plus น้ำยากำจัด และ ป้องกันตะไคร่ หรือ น้ำยาทำให้น้ำใสและป้องกันตะไคร่เขียว POOL ADVANCE

แต่ในขณะเดียวกันแม้ว่าในหน้าร้อนและหน้าหนาวจะไม่มีฝนตก ฝุ่นควันและฝุ่นละอองปริมาณมากที่ปะปนอยู่ในอากาศ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการ ก่อสร้างและแหล่งอุตสาหกรรม อาจทำให้สระว่ายน้ำของคุณขุ่นและเขียวได้ง่าย
ดังนั้น นอกจากการทำความสะอาดอย่าสม่ำเสมอแล้ว คุณควรเดินกรองสระว่ายน้ำให้ครบตามมาตราฐาน ตรวจสอบค่า pH หรือค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าคลอรีน และค่าอื่นๆ ตามแต่ละระบบที่คุณเลือกใช้ ทำความสะอาดระบบกรองของคุณอย่างสม่ำเสมอ และเติมสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ดูแลน้ำที่เหมาะสมอยู่เสมอ เพียงเท่านี้สระว่ายน้ำของคุณก็จะสวย สะอาด สดใส น่ากระโดดลงเล่นอยู่ตลอดแล้วล่ะ

สนใจติดต่อ เวิลด์พูลส์ ดีเวลล็อปเมนท์ ผู้นําด้านการจําหน่าย อุปกรณ์สระว่ายน้ำทุกยี่ห้อ Emaux , Astral Pool Hayward , Raion , Jacuzzi , Kripsol , Pool & Spa , Dolphin ด้วยความหลากหลาย Brand ของสินค้าและแต่ละประเภทของสินค้า ถังกรองสระว่ายน้ำ ปั๊มสระว่ายน้ำ เครื่องเกลือสระว่ายน้ำ ไฟใต้น้ำ Fitting อุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ เครื่องดูดตะกอนอัตโนมัติ และ เคมีสระว่ายน้ำ คลอรีน 90 % คลอรีน 70 % น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำ Swimtrine Pooltrine  สารตกตะกอน ทำให้น้ำสระว่ายน้ำใส  สารพัดด้านเคมี เวิลด์พูลส์ ดีเวลล็อปเมนท์ พร้อมให้บริการและให้ปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน