วิธีใช้เครื่อง Dolphin Robot  Cleanner

1. เสียบปลั๊กไฟเครื่อง Dolphin
2. นำเครื่อง Dolphin ลงสระว่ายน้ำ
3. กดปุ่มเริ่มมทำงาน
4. รอให้เครื่องทำความสะอาดด้วยตัวเอง
5. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มปิดเครื่อง
6. ดึงปลั๊กไฟออก
7. นำเครื่องขึ้นจากสระ
8. เปิดตัวเครื่องออกเพื่อนำตัวกรองด้วนในออกมาทำความสะอาด
9. เมื่อล้างเครื่องกรองเสร็จนำกลับไปใส่ไว้ในตัวเครื่องเหมือนเดิม เป็นอันเสร็จสินการทำความสะอาด
credit : Poolspathailand.