การว่ายน้ำน่าจะเป็นกิจกรรมแรกและกิจกรรมเดียวที่ เด็ก หรือเด็กทารกสามารถทำได้อย่างปลอดภัย และได้ออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกาย ฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรเลือกสระว่ายน้ำที่ออกแบบสำหรับทารกและเด็กเล็กโดยเฉพาะด้วยนะคะ

การเลือกสระว่ายน้ำ ให้เหมาะสมสำหรับทารกและ เด็ก นั้น ควรเป็นสระน้ำเกลือ เนื่องจากน้ำเกลือไม่สร้างความระคายเคืองต่อผิวอ่อน เยื่อบุตา และกัดกร่อนฟันอ่อนของเด็ก ต้องมีความเข้มข้นของค่าเกลืออยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะ มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ใกล้เคียงกับน้ำตาเทียม (ค่า pH อยู่ระหว่าง 7.2-7.6)  สระว่ายน้ำควรจะเป็นสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือที่มีประสิทธิภาพในการผลิตคลอรีน (จากเกลือ) ควบคุมค่าความเข้มข้น 1-3 ppm สำหรับฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข มีการเช็คตรวจสอบคุณภาพน้ำตลอดเวลา และควรควบคุมอุณหภูมิ 30-33 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ทำให้เด็ก ๆ รู้สึกสบาย ผ่อนคลาย เหมาะสมกับการออกกำลังและทำกิจกรรมในน้ำ อีกทั้งเป็นสระในร่มเพื่อป้องกันมลภาวะต่าง ๆ ทั้งแสงแดด ฝน ลม ฝุ่นละออง หรือมลพิษต่าง ๆ ด้วยค่ะ

สอนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็ก | Swimming Kids Thailand

สระว่ายน้ำระบบเกลือ

เป็นสระว่ายน้ำที่คุมระบบน้ำให้สะอาดด้วยเกลือ โดยใช้เครื่องผลิตคลอรีนอัตโนมัติจากเกลือ ระบบนี้จะใช้เกลือธรรมชาติ ในการฆ่าเชื้อโรคแทนคลอรีน และไม่ทำให้เกิดการแสบตา ตาแดง หรือระคายเคืองกับผิวหนังอีกด้วยค่ะ

ข้อดีของสระน้ำระบบเกลือคือ เป็นมิตรต่อผิวหนังของเรา และดีต่อผิวหนังทุกเพศทุกวัยค่ะ ทั้งยังประหยัดค่าสารเคมี เพราะเกลือมีราคาถูกกว่าคลอรีน, ประหยัดค่าแรงงานในการดูแลรักษา เนื่องจากไม่ต้องเติมเกลือบ่อยเหมือนคลอรีน, ไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่สกปรกเจือปนในสระว่ายน้ำ ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ

ทุกวันนี้จึงมีสระน้ำระบบเกลือไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ชื่นชอบกีฬาทางน้ำ โดยไม่มีผลเสียเหมือนกับสระว่ายน้ำระบบคลอรีน เนื่องจากใช้ระบบเกลือในการบำบัด และยังมีการใช้ระบบกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าระบบคลอรีน โดยเกลือหรือ โซเดียมคลอไรด์ จะมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียเช่นเดียวกัน แต่จะมีความปลอดภัยสูงกว่าคลอรีน ส่วนความเข้มข้นของเกลือที่ใช้ในสระว่ายน้ำก็ไม่มากเหมือนกับน้ำในทะเลที่ทำให้แสบเคืองตา ไม่สร้างความระตายเตี่องต่อผิวอ่อน เยื่อบุตา และกัดกร่อนฝันอ่อนของเต็ก

ดูแลและควบคุมสภาพน้ำ

มาตรฐานสำหรับสระว่ายน้ำทั่วไปควรจะมี pH – 7.5 หรืออยู่ระหว่าง 7.2 -7.6 (ความเป็นกรด-ด่าง ใกล้เคียงกับน้ำตาเทียม)

ค่า pH ต่ำมาก (เป็นกรด)

จะเป็นผลให้คลอรีนสลายตัวอย่างรวดเร็วและเกิดการกร่อนมากขึ้น ทั้งยังทำให้แสบตาเมื่อเล่นน้ำ ถ้า pH สูงเกินไป ประสิทธิภาพของคลอรีนลดลง จะเกิดตะกอนน้ำจะขุ่น และแสบตาเช่นกัน โดยเฉพาะสระที่ใช้คลอรีนเป็นหลัก (TCCNA90)

วิธีแก้ไข : ใช้โซดาแอซ ปริมาณ 1 กิโลกรัม ต่อ น้ำในสระ 100 ลบ.ม. (แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าความเป็นกรดมากหรือเป็นกรดน้อย ถ้าค่าน้ำเป็นกรดมาก เช่น 6.0 – 6.8 ต้องเพิ่มปริมาณการใช้โซดาแอซ)

ค่า pH สูงกว่า 7.6 (เป็นด่าง)

จะเป็นผลให้ประสิทธิภาพของคลอรีนลดลงจะเกิดตะกอน น้ำจะขุ่น และแสบตาเช่นกันโดยเฉพาะสระที่ใช้เกลือเป็นหลัก

วิธีแก้ไข : ใช้กรดเกลือ (HCI) หรือ (NaHS04) ปริมาณ 1 ลิตร ต่อ น้ำในสระ 100 ลบ.ม. (แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าความเป็นด่างมากหรือเป็นด่างน้อย ถ้าค่าน้ำเป็นด่างมาก เช่น 7.6 – 80 ต้องเพิ่มปริมาณการใช้กรดเกลือ)

ตารางแสดงค่ามาตรฐานของน้ำในสระว่ายน้ำ สำหรับสระว่ายน้ำเกลือ

พารามิเตอร์ ค่าที่เหมาะสมสำหรับ
สระว่ายน้ำส่วนตัว
ค่าที่เหมาะสมสำหรับ
สระว่ายน้ำสาธารณะ
คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 1.0 แผ่นต่อนาที 1.5 – 3.0 แผ่นต่อนาที
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.2 – 7.6 7.2 – 7.6
ความเป็นด่าง (Total Alkalinity) 80 – 150 แผ่นต่อนาที 80 – 150 แผ่นต่อนาที
ความกระด้างของน้ำ
(Total Hardness)
200 – 400 แผ่นต่อนาที 200 – 400 แผ่นต่อนาที
ความเข้มข้นของเกลือ
(Salt level)
3500 – 4000 แผ่นต่อนาที 3500 – 4000 แผ่นต่อนาที

สระน้ำอุ่น

สระว่ายน้ำที่เหมาะสมสำหรับทารกและเด็กเล็กมิเพียงแต่ต้องเป็นน้ำเกลือเท่านั้น อุณหภูมิของน้ำก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญ และควรถูกควบคุมให้อยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิร่างกายของน้องคือระหว่าง 30-33 องศา

โดยอุณหภูมินี้เป็นอุณหภูมิที่นานาชาติยอมรับว่าเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเรียนว่ายน้ำของทารกและเด็กภายในระยะเวลา 30-45 นาที ซึ่งจะไม่ทำให้น้องป่วย แต่จะทำให้น้องมีความสุข รู้สึกผ่อนคลาย และถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ก่อนลงสระน้ำทุกครั้ง คุณพ่อคุณแม่และน้องควรล้างตัวด้วยน้ำอุ่น เพื่อชำระร่างกายให้สะอาด และถือเป็นการปรับอุณหภูมิก่อนลงสระอีกด้วย

ข้อดีของสระน้ำอุ่น

  • อยากเล่นน้ำตอนไหนก็ลงได้ เพราะมีสระน้ำอุ่นๆ ตลอดเวลา ไม่ต้องกลัวว่าจะหนาว
  • ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ดีกว่าการว่ายน้ำเย็น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
  • ช่วยให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ในระหว่างการว่ายน้ำ เราจึงออกกำลังกายได้นานขึ้น
  • ช่วยลดการเกิดตะคริวจากการที่ต้องลงว่ายในน้ำเย็นๆ
  • ช่วยลดการป่วย เป็นหวัดจากการสัมผัสน้ำที่เย็นเกินไปเป็นเวลานาน

สระในร่ม

นอกจากสระว่ายน้ำที่เหมาะสมสำหรับทารกและเด็กเล็ก ควรจะเป็นสระน้ำเกลือ น้ำอุ่นแล้ว ยิ่งให้ดีกว่านั้นควรเป็นสระในร่มด้วย เพราะสระในร่มจะป้องกันมลภาวะต่างๆ ที่อาจรบกวนการเรียนการสอนของน้องได้ ไม่ว่าจะเป็น แสงแดด ฝน ลม ฝุ่นละออง เสียง อุณหภูมิ หรือมลพิษต่างๆ

ทั้งนี้สระว่ายน้ำของ สวิมมิ่ง คิดส์ ทุกสระเป็นสระน้ำเกลือ น้ำอุ่น ในร่มทุกสระ และมากไปกว่านั้น เพดานสระว่ายน้ำของ สวิมมิ่ง คิดส์ ยังถูกออกแบบและตกแต่งให้เต็มไปด้วยตุ๊กตาสัตว์เป่าลมนานาชนิด หลากสีสัน เหมาะสมกับการเรียนรู้ของน้องๆ โดยเฉพาะช่วงเวลาแห่งการลอยตัว จะทำให้น้องเพลิดเพลินและมีสมาธิการเรียนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

 

                                                                             

 

สนใจติดต่อ เวิลด์พูลส์ ดีเวลล็อปเมนท์ ผู้นําด้านการจําหน่าย อุปกรณ์สระว่ายน้ำทุกยี่ห้อ Emaux , Astral Pool Hayward , Raion , Jacuzzi , Kripsol , Pool & Spa , Dolphin ด้วยความหลากหลาย Brand ของสินค้าและแต่ละประเภทของสินค้า ถังกรองสระว่ายน้ำ ปั๊มสระว่ายน้ำ เครื่องเกลือสระว่ายน้ำ ไฟใต้น้ำ Fitting อุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ เครื่องดูดตะกอนอัตโนมัติ และ เคมีสระว่ายน้ำ คลอรีน 90 % คลอรีน 70 % น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำ Swimtrine Pooltrine สารตกตะกอน ทำให้น้ำสระว่ายน้ำใส สารพัดด้านเคมี เวิลด์พูลส์ ดีเวลล็อปเมนท์ พร้อมให้บริการและให้ปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน

บริษัท เวิลด์พูลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

261/5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-204 446-7
095-6815757
053-204 465
worldpoolscnx@gmail.com