มีความแตกต่างกันมาก ว่าด้วยเครื่องการคำนวนโครงสร้าง ปริมาณน้ำและน้ำหนัก
สระว่ายน้ำบนพื้นดิน : มีการคำนวณน้ำหนักโครงสร้างสระว่ายน้ำรวมกับปริมาณน้ำ

เพื่อกำหนดขนาดและจำนวนของเสาเข็มที่จำเป็นต่อการรับน้ำหนักของสระว่ายน้ำ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานสระว่ายน้ำ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ สระว่ายน้ำบนอาคาร : ต้องพิจารณาโครงสร้างอาคารโดยเฉพาะส่วนที่ต้องรับน้ำหนักโครงสร้างสระว่ายน้ำนั้น ซึ่งอาคารส่วนใหญ่คำนวนน้ำหนักโครงสร้างและน้ำหนักบรรทุกในการใช้งานอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 350 กิโลกรัมต่อตารางเมตร แต่สระว่ายน้ำเฉพาะส่วนที่ลึก 1.00 เมตร จะรับน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม/ตารางเมตร(ยังไม่รวมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของตัวสระว่ายน้ำ) การคำนวณการรับน้ำหนักสำหรับการสร้างสระว่ายน้ำบนอาคารซึ่งสร้างไว้แล้ว จึงเป็นความสำคัญอย่างมาก