ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งร้าน
 
ที่ตั้ง :  261/5   ถ.มหิดล  ต.ป่าแดด  อ.เมือง  
จังหวัด :  เชียงใหม่ 
รหัสไปรษณีย์ :  50100
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  053-204446-7
แฟกซ์ :  053-204465
โทรศัพท์มือถือ :  095-6815757 
อีเมล :  worldpoolscnx@gmail.com 
เว็บไซต์ :  www.worldpools.co.th

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 13,157