ฟิลเตอร์ทราย

1. เปิดวาล์วท่อน้ำทิ้ง จากนั้นตรวจสอบว่าได้สอดสายยางให้น้ำสกปรกไหลออกมาได้อย่างสะดวกแล้วหรือยัง
2. หมุนปั๊มให้ไปอยู่ที่ตำแหน่งย้อนทางหรือ “backwash” แล้วเปิดปั๊มให้ทำงานอีกครั้ง 
3. เมื่อน้ำที่ไหลออกจากสายยางนั้นเริ่มสะอาด ปิดปั๊ม แล้วตั้งค่าฟิลเตอร์ให้กลับอยู่ที่ตำแหน่งเดิม  
4. เปิดปั๊มให้ทำงาน 10-15 วินาที จากนั้นปิดเครื่อง และทำตามขั้นตอนข้างต้นอีกครั้ง 
5. ขั้นสุดท้าย ตั้งค่าปั๊มให้เป็นเหมือนตอนแรกเริ่ม (ปิดวาล์วน้ำทิ้งและเก็บสายยาง) 
6. ตรวจสอบว่าระดับน้ำนั้นสูงเพียงพอ เพิ่มน้ำสะอาดหากจำเป็น
 

   ฟิลเตอร์แบบถังกรอง

1.ถอดฟิลเตอร์ออกจากที่ใส่ตามวิธีที่ผู้ผลิตระบุ 
2.ใช้สายยางรดน้ำต้นไม้ฉีดไล่เศษฝุ่นผงออกจากฟิลเตอร์ให้สะอาด 
3.แช่ฟิลเตอร์ในน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดฟิลเตอร์ (ตามคำแนะนำที่อยู่บนฉลาก) 
4.ล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาด 
5.หากฟิลเตอร์ยังคงมีสิ่งสกปรกอุตตัน ให้นำไปแช่น้ำผสมกรดไฮโดรคลอริก
(ตามคำแนะนำที่อยู่บนฉลาก) อย่าลืม: สวมเสื้อผ้าป้องกันให้มิดชิดและป้องกันให้พ้นมือเด็ก
6.เสื้อผ้าป้องกันให้มิดชิดและป้องกันให้พ้นมือเด็ก 
 7.ล้างถังกรองและใส่กลับเข้าไปตามเดิม

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก https://www.cleanipedia.com/
 
Visitors: 13,159