ปัญหาน้ำเขียวในสระว่ายน้ำ

น้ำเขียวคืออะไร

น้ำเขียว หรือสระว่ายน้ำเขียว อาจเกิดขึ้นจากหลากหลายสาเหตุ โดยเราจะกล่าวเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆในประเทศไทย เราแบ่งได้เป็น 2 สาเหตุหลักๆ ได้แก่ น้ำเขียวจากตะไคร่หรือสาหร่ายสีเขียวในน้ำ และแร่ธาตุประเภทโลหะที่ละลายปะปนภายในน้ำ

น้ำเขียวจากแร่ธาตุประเภทโลหที่ละลายปะปนภายในน้ำ มักมองเห็นเป็นถูกตึงออกมาจากน้ำภายในระว่ายน้ำ เมื่อสระว่ายน้ำใช้น้ำที่มีแหล่งที่มาในธรรมชาติที่มักปะปนมาในสระว่ายน้ำ และจะแสดงสีเนื่องจากสระว่ายน้ำส่วนใหญ่ใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรค คลอรีนเมื่อละลายน้ำจะกลายเป็นประจุจึงทำให้สามารถดึงแร่ธาตุบางอย่างออกมาแสดงสีให้เราเห็นเป็นสีเขียวได้

น้ำเขียวจากตะไคร่ สาหร่ายสีเขียวในน้ำ สีเขียวที่เราห็นจากสาหร่ายมีเจ็ดสีตั้งแต่เขียวอ่อนใสๆ (เขียวขุ่นแต่ยังมองเห็นพื้น) ไปจนถึงเขียวเข้ม หรือหากทิ้งไว้โดยไม่แม้แต่จะกรองน้ำ น้ำอาจจะเขียวเข้มจนมีตะกอนขนขึ้นบริเวณผิวน้ำได้ เนื่องจากตะไคร่น้ำ คือ กลุ่มสาหร่ายเซลล์เดียว การกำจัด-ป้องกันที่ดีที่สุดจึงเป็นการทำให้สาหร่ายเกิดไม่ได้และอยู่ไม่ได้

 

 

สาเหตุการเกิดน้ำเขียว หรือตะไคร่น้ำ

1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง ผิดปกติ

ค่าความเป็นกรด-ด่งในสระว่ายน้ำ โดยปกติ (IDEAL อยู่ที่ 1.2-7.6 แต่หากน้ำในสระว่ายน้ำของคุณ วัดค่าได้ มากกว่า 7 แปลว่า น้ำในสระว่ายน้ำของคุณ เป็น ด่าง หรือหากคำน้อยกว่า 7 แปลว่า น้ำในสระว่ายน้ำของคุณ เป็น กรด โดยคุณลามารถตรวจวัดค่น้ำได้ด้วยตัวเอง โดยใช้ชุดตรวจ Test Kit จากทางร้านเวิลด์ พูลส์

ตะไคร่น้ำหรือลาหร่ายเซลล์เดียว มักชอบสภาน้ำที่ป็นกรดหรือด่ง ดังนั้นเมื่อค่ความเป็นกรดด่งของน้ำในสระว่ายน้ำผิดปกติ จึงมักเกิดเหตุการณ์น้ำเขียวขึ้นภายในสระ เพราะ ตไคร่น้ำหรือสาหร่ายเซลล์เดียว สามารถเจริญเติบโตได้ดี

เราทุกคนจึงควรรักษาสภาพน้ำให้มีค่าความเป็นกรด-ด่างที่สมดุลอยู่เสมอ โดยกรเติมผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ ได้แก่

– เติม pH Minus ( ลดค่า pH เมื่อสระว่ายน้ำของคุณ วัดค่น้ำได้ มากกว่า 7 (น้ำในสระว่ายน้ำเป็นด่าง)
– เติม pH Plus ( เพิ่มค่ pH เมื่อสระว่ายน้ำของคุณ วัดค่าน้ำได้ น้อยกว่า 7 (น้ำในสระว่ายน้ำเป็นกรด)

 

2. การฆ่าเชื้อโรคภายในสระน้อยเกินไป

แม้คลอรีนและการฆ่าเชื้อโรควิธีต่างๆในสระว่ายน้ำ จะมีผลต่อตะไคร่น้ำหรือสาหร่ายเซลล์เดียวที่เป็นสาเหตุการเกิดน้ำเขียวนี้ไม่มาก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคลอรีนและการฆ่าชื้อโรคในสระว่ายน้ำอย่างเพียงพอนั้นมีผลต่อการเกิดน้ำเขียวในระยะเริ่มต้น เพราะหากค่า pH ในสระว่ายน้ำสมดุลแล้ว แต่ขาดการฆ่าเชื้อโรค ก็อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการสะสมของเชื้อและก่อให้เกิดปัญหาน้ำเขียวขึ้นได้

 

3. ชั่วโมงการกรองนำไม่พอหรือไม่ครบ

การกรองน้ำเป็นหัวใจหลักของสระว่ายน้ำ หากระบบกรองมีประสิทธิภาพและเปิดเดินกรองครบตามระยะเวลาการกรองที่เหมาะสม สระว่ายน้ำของคุณก็จะสะอาดและจะช่วยคุณปกป้องไม่ให้สระว่ายน้ำของคุณเขียวได้ง่าย เพราะเครื่องกรองที่อยู่ในระบบกรอง จะช่วยคุณกรองเศษขยะ เศษตะกอน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำในสระว่ายน้ำเขียว

การเปิดเดินกรองให้ครบตามระยะเวลาการกรองที่เหมาสม คือ การเปิดระบบกรองให้ทำงานสูบน้ำจากภายในสระว่ายน้ำของคุณและกรองน้ำ
ผ่านเครื่องกรองของคุณ พร้อมส่งกลับไปยังสระว่ายน้ำ จนครบตามปริมาณน้ำทั้งหมดที่มีในสระว่ายน้ำและแข็งก์น้ำของคุณนั่นเอง

 

4. ขาดการทำความสะอาดภายในสระว่ายน้ำและระบบกรอง

การดูดตะกอนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการดูแลสระว่ายน้ำของคุณให้สะอาดอยู่เสมอ ขยะชีวมวลหรือเศษใบไม้ที่ถูกทิ้งไว้ภายในสระว่ายน้ำจะเกิดการย่อยสลาย เกิดเป็นแหล่งอาหารให้เชื้อโรคแลตไคร่น้ำหรือสาหร่ายเซลล์เดียวโต และการย่อยสลายของเคษขยะชีวมวลหรือเคษใบไม้นี้หากมีปริมาณมากอาจทำให้ค่าความป็นกรด-ด่าง หรือค่า pH เกิดการเปลี่ยนแปลง กลายเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับตะไคร้น้ำ หรือสาหร่ายเซลล์เดียวเจริญเติบโตได้ดีภายในสระว่ายน้ำของคุณนั้นเอง

ระบบกรองของคุณเองก็อาจกลายป็นแหล่งเพระพันธุ์และต้นเหตุของน้ำเขียวและขุ่นภายในสระว่ายน้ำของคุณเองได้ หากคุณไม่ล้างและทำความสะอาดตามกำหนดหรือตามที่ควรเลย เศษขยะและตะไคร่น้ำที่ติดอยู่ง่ายในเครื่องกรองของคุณจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ชั้นดี และส่งเชื้อกลับเข้าไปยังสระว่ายน้ำของคุณเอง โดยระบบแต่ละประเภทจะมีขั้นตอนการล้างทำความสะอด ระยะเวลาการล้าง และข้อควรระวังแตกต่างกันออกไป หากคุณไม่มั่นใจว่าจะสามารถล้างได้ ทางเวิลด์พูลส์ ของเราก็มีบริการดูแลสระโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเข้าไปดำเนินการให้ หรีออาจให้เขาเหล่านั้นสอนหรือเทรนนิ่งให้คุณและผู้ดูและสระของคุณ รู้วิธีล้างที่เหมาะสมและถูกต้องกับระบบกรองของคุณ

 

5. สภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม

สังเกตกันหรือเปล่า ว่าหลังฝนตกหลายๆสระ ไม่ว่าจะของคุณเองหรือของท่านอื่นๆ มักเกิดเหตุการณ์งสระเขียวหรือขุ่นขาวขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงเปลี่ยนฤดูและช่วงหน้าฝนมักเกิดฝนตกขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ฝนในแต่ละพื้นที่มักจะมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (ค่า pH) ที่แตกต่างกัน และเมื่อฝนตกลงสระว่ายน้ำของเราค่า PH ในน้ำฝนจะทำให้ ค่ PH ในสระว่ายน้ำเปลี่ยนไปด้วยเสมอ ยังไม่รวมถึงเชื้อโรคและฝุ่นที่ปะปนมากับฝน จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำเขียวและน้ำขุ่น หลังฝนตกได้ รู้หรือไม่ว่า การแก้ไขปัญหาน้ำเขียว ไม่ใช่การใส่คลอรีนในปริมาณมากกว่าปกติ เพราะนอกจากอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้แล้วอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานอีกด้วย คุณจึงควรใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่มีคลอรีน ซึ่งอาจจะเป็นน้ำยาต่างๆที่เหมาะสมกับปัญหานั้นๆ มากกว่า
แต่ในขณะเดียวกันแม้ว่ในหน้าร้อนและหน้าหนาวจะไม่มีฝนตก ฝุ่นควันและฝุ่นละอองปริมาณมากที่ปะปนอยู่ในอากาศ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการก่อสร้างและแหล่งอุตสาหกรรม อาจทำให้สระว่ายน้ำของคุณขุ่นและเขียวได้ง่าย

ดังนั้น นอกจากการทำความสะอาดอย่าสม่ำสมอแล้ว คุณควรเดินกรองสระว่ายน้ำให้ครบตามมาตราฐาน ตรวจสอบคำ pH หรือค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าคลอรีน และค่าอื่นๆ ตามแต่ละระบบที่คุณเลือกใช้ ทำความสะอาดระบบกรองของคุณอย่างสม่ำเสมอ และเติมสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ดูแลน้ำที่เหมาสมอยู่เสมอ เพียงเท่านี้สระว่ายน้ำของคุณก็จะสวย สะอาด สดใส น่ากระโดดลงเล่นอยู่ตลอดแล้วล่ะค่ะ

 

 

สนใจติดต่อ เวิลด์พูลส์ ดีเวลล็อปเมนท์ ผู้นําด้านการจําหน่าย อุปกรณ์สระว่ายน้ำทุกยี่ห้อ Emaux , Astral Pool Hayward , Raion , Jacuzzi , Kripsol , Pool & Spa , Dolphin ด้วยความหลากหลาย Brand ของสินค้าและแต่ละประเภทของสินค้า ถังกรองสระว่ายน้ำ ปั๊มสระว่ายน้ำ เครื่องเกลือสระว่ายน้ำ ไฟใต้น้ำ Fitting อุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ เครื่องดูดตะกอนอัตโนมัติ และ เคมีสระว่ายน้ำ คลอรีน 90 % คลอรีน 70 % น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำ Swimtrine Pooltrine สารตกตะกอน ทำให้น้ำสระว่ายน้ำใส สารพัดด้านเคมี เวิลด์พูลส์ ดีเวลล็อปเมนท์ พร้อมให้บริการและให้ปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน

บริษัท เวิลด์พูลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

261/5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-204 446-7
095-6815757
053-204 465
worldpoolscnx@gmail.com