• -30%
  Quick View
  (0)

  ถังกรองทราย รุ่น S ชนิดวาล์วข้าง (ราคารวมมัลติพอร์ต วาล์ว)

  • S450 : อัตราการกรอง 8.10 คิว/ชม.
  • S500 : อัตราการกรอง 11.10 คิว/ชม.
  • S650 : อัตราการกรอง 15.60 คิว/ชม.
  • S700 : อัตราการกรอง 19.50 คิว/ชม.
  • S700(B) : อัตราการกรอง 20.16 คิว/ชม.
  • S800 : อัตราการกรอง 20.16 คิว/ชม.
  • S900 : อัตราการกรอง 20.16 คิว/ชม.

   

  การรับประกันสินค้า EMAUX S Series

  • ถังกรองรับประกัน 3 ปี
  • ชิ้นส่วนอื่นๆ ทั้งหมด 1 ปี

   

  ถังกรองทราย Emaux S Series (Side Mount)

  10,150 ฿33,950 ฿