สระว่ายน้ำระบบเกลือ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการเพลิดเพลินกับการอาบน้ำที่สะดวกสบาย แต่ระบบดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มค่า pH แต่ปัญหาจะหมดไปด้วย SSCone ที่มีปั๊มจ่ายอัตโนมัติเพื่อฉีดกรดเข้าปรับค่า pH ที่เหมาะสมเพื่อให้คลอรีนมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยเซลล์ Emaux โดยไม่มีทิ้งกากคลอรีนที่เป็นอันตราย ใช้งานได้อย่างง่ายดายด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

  • ตั้งเวลาสำหรับปั๊มและระบบควบคุมเซลล์โปรแกรมได้
  • ฟังก์ชั่นพลังงานโดยตรง
  • ปุ่มเพิ่มตั้งค่าระบบในซูเปอร์คลอรีนพลังงาน 100% เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
  • อ่านค่า pH ของ Visual และตั้งค่าได้ง่าย
  • แผงควบคุมปุ่มสัมผัสแบบ capacitive
  • สลับขั้วกลับไปที่เวลาที่ต้องการขึ้นอยู่กับความกระด้างของน้ำเพื่อลดขนาดเซลล์ ทุก 4 หรือ 8 หรือ 12 ชั่วโมง
  • อัตโนมัติหรือด้วยตนเอง
  • โหมดฤดูหนาวลดพลังงานลง 30%