น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำ Swimtrine Plus

Brand :

2,199 ฿
  • Swimtrine Plus Algaecide kill Green & Mustard Algae
  • น้ำยาปรับสภาพน้ำเขียว น้ำขุ่น
  • อัตราการใช้ 60 ซีซี ต่อ น้ำ 19 ลบ.ม

คุณสมบัติของน้ำยา SWIMTRINE

ป้องกันตะไคร่น้ำสีเขียว ควรใช้เป็นประจำทุกสัปดาห์

วิธีการใช้น้ำยา SWIMTRINE

ใช้เป็นประจำทุก ๆ สัปดาห์ เห็นผลเร็ว เมื่อใส่แล้วสามารถว่ายน้ำได้หลังจากเดินระบบหมุนเวียนน้ำ 1 Turnover

อัตราส่วนการใช้น้ำยา SWIMTRINE

  • กรณีป้องกันตะไครน้ำสีเขียว 30 ซีซี ต่อ น้ำในสระ 19 ลบ.ม. (1.6 ซีซี ต่อ น้ำในสระ 1 ลบ.ม.) ใช้เป็นประจำทุก ๆ สัปดาห์
  • กรณีกำจัดตะไครน้ำสีเขียวที่พึ่งเริ่มเกิดขึ้น 60 ชีซี ต่อ น้ำในสระ 19 ลบ.ม. (32 ชีซี ต่อ น้ำในสระ 1 ลบ.ม.)
น้ำหนัก 3700 g