หัวจ่ายพื้นสระว่ายน้ำ Standard Floor Inlet (PSF-07-W)

290 ฿
  • 1.5 / 2 นิ้ว
  • สีขาว
  • ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อทางน้ำออก หรือ น้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ

หัวจ่ายพื้นสระว่ายน้ำ Standard Floor Inlet (PSF-07-W)

ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อทางน้ำออก หรือน้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยมจ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำพื้นสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการ

 

Standard Floor Inlet 1.5 และ 2 นิ้ว สีขาว ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำสำหรับปิดท่อทางน้ำออก หรือน้ำที่จ่ายอออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำพื้นสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน

น้ำหนัก 500 g