CTX AlgaStop น้ำยากำจัดตะไคร่แบบเข้มข้น ขนาด 1 L

Brand :

590 ฿
  • ชื่อสินค้า : CTX AlgaStop น้ำยากำจัดตะไคร่แบบเข้มข้น ขนาด 1 L
  • แบรนด์ : CTX
  • ขนาดบรรจุ : 1 L
  • Packing : ขวด (Bottle)

สินค้า by-order สั่งซื้อ 3-5 วัน

CTX AlgaStop น้ำยากำจัดตะไคร่แบบเข้มข้น

AlgaStop น้ำยากำจัดตะไคร่แบบเข้มข้น
– ออกฤทธิ์เร็ว
– ช่วยกำจัดตะไคร่ในสระว่ายน้ำ
– ไม่ก่อให้เกิดฟองขณะใช้งาน

วิธีการใช้งาน AlgaStop น้ำยากำจัดตะไคร่แบบเข้มข้น
– การใช้งานครั้งแรก : เป็นการปรับลดปริมาณตะไคร่ในสระว่ายน้ำ
โดยใช้น้ำยา 200 ml. สำหรับสระขนาด 50 คิว และควรใช้น้ำยาปริมาณนี้ทุกครั้ง เมื่อน้ำในสระเริ่มขุ่น
– ใช้น้ำยากำจัดตะไคร่อย่างต่อเนื่อง : ควรใช้น้ำยากำจัดตะไคร่เป็นประจำ สัปดาห์ละครั้ง
ในปริมาณ 50 ml. สำหรับสระขนาด 50 คิว

น้ำหนัก 1100 g