Anti-rust น้ำยาจำกัดสนิมเหล็กในสระว่ายน้ำ

690 ฿
  • Anti-Rust น้ำยาจำกัดสนิมเหล็กในสระว่ายน้ำ

Anti-rust น้ำยาจำกัดสนิมเหล็กในสระว่ายน้ำ ขนาด 3.8 ลิตร

ใช้สำหรับป้องกันปัญหาสนิทเหล็กในสระว่ายน้ำ

เมื่อสนิมเหล็กในน้ำทำปฎิกิริยากับคลอรีน จะทำให้น้ำในสระว่ายน้ำเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล/สีเขียว ทันที
พบมากในกรณี น้ำที่มาเติมสระว่ายน้ำเป็นน้ำบาดาลหรือน้ำปะปา ที่มีค่าสนิมเหล็กมาก
หากเกิดปัญหาดังกล่าว แนะนำให้ใช้น้ำยา Anti-rust ควบคู่กับการใช้คลอรีน เพื่อลดค่าสนิมเหล็กในน้ำให้ลดลง และทำให้น้ำใส

อัตราการเติมน้ำยา /วิธิการใช้

2 ลิตร ต่อน้ำ 50 คิว ทิ้งไว้ 30-40 นาที น้ำจะเริ่มใส

น้ำหนัก 3000 g