ปากท่อระบายน้ำ Astralpool

Brand :

470 ฿

Overflow channel drainage point, to glue ID 2″ (D63)

ปากท่อระบายน้ำ เหมาะกับร่องน้ำล้น, flow 7 คิว/ชม, แบบสวมทากาว ID2 

Overflow channel drainage point, to glue ID 2″ (D63)

ปากท่อระบายน้ำ เหมาะกับร่องน้ำล้น, flow 7 คิว/ชม, แบบสวมทากาว ID2 

น้ำหนัก 1000 g