สะดือสระพลาสติก เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ” Astralpool

Brand :

930 ฿

Circular main drain  Ø 200 mm withflat grille in ABS – flow rate 13m3/h

สะดือสระพลาสติก เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ” , flow 13 คิว/ชั่วโมง

Circular main drain  Ø 200 mm withflat grille in ABS – flow rate 13m3/h

สะดือสระพลาสติก เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ” , flow 13 คิว/ชั่วโมง