พูลเจล ก้อนเจลปรับน้ำใส (Pool gel)

Brand :

450 ฿
  • ชื่อสินค้า : พูลเจล ก้อนเจลปรับน้ำ (Pool GEL)
  • ชื่อวิทยาศาสตร์ : CTX-Pool Gel
  • สูตรเคมี :
  • Packing : ชิ้น (Piece)

วิธีการใช้งานพูลเจล ก้อนเจลปรับน้ำใส (Pool gel)

1 ก้อนต่อสระ 50 คิว เดือนละ 1 ครั้ง

*ไม่ควรใช้กับสระที่เป็นระบบกรองแบบใช้ใส้กรอง หรือ ถังกรอง DE

  • ควรล้างทำความสะอาดระบบกรองก่อน
  • แกะก้อนเจลออก และ ใส่ลงไปในตะกร้าสกิมเมอร์
  • ปรับการใช้งานระบบกรองเป็นแบบปกติ
น้ำหนัก 1000 g