Spring Check Valve Astral สปริงเชควาล์ว

Brand :

580 ฿4,110 ฿

Spring Check Valve Astral สปริงเชควาล์ว

 • ขนาด 1″
 • ขนาด 1-1/2″
 • ขนาด 2″
 • ขนาด 2-1/2″
 • ขนาด 3″
 • ขนาด 4″
Clear
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

Spring Check Valve Astral สปริงเชควาล์ว

วาล์วป้องกันการไหลกลับ ชนิดสปริง

 • ขนาด 1″
 • ขนาด 1-1/2″
 • ขนาด 2″
 • ขนาด 2-1/2″
 • ขนาด 3″
 • ขนาด 4″
น้ำหนัก ไม่ระบุ
Spring Check Valve

ขนาด 1", ขนาด 1-1/2", ขนาด 2", ขนาด 2-1/2", ขนาด 3", ขนาด 4"