การดูแลสระในช่วงหน้าฝน สำคัญอย่างไร ?

การดูแลสระเพื่อให้น้ำในสระมีความใสสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพต่อผู้ว่ายน้ำ

การสร้างสระว่ายน้ำขนาดเล็กสำหรับเจ้าของบ้าน และ เจ้าของธุรกิจที่พักแรม หรือ เจ้าของธุรกิจบริการ ที่มีความต้องการใช้สระว่ายน้ำ เพื่อประโยชน์ด้านความสุข ด้านสุขภาพ รวมถึงประโยชน์ทางธุรกิจเพื่อใช้เป็นจุดดึงดูดแขกให้เข้ามาใช้บริการ ต่างมีหลักในการพิจารณาตามวัสดุ โครงสร้าง ขนาดพื้นที่สระ อุปกรณ์ระบบสระว่ายน้ำ รูปทรง รูปแบบของสระ ความสวยงาม ตำแหน่งการติดตั้ง การรับประกัน ระยะเวลาในการก่อสร้างสระ และ ราคาสระว่ายน้ำ เป็นปัจจัยประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อสระว่ายน้ำ

อีกหนึ่งส่วนที่สำคัญของการเลือกก่อสร้างสระว่ายน้ำ คือ “การดูแลน้ำในสระ”  ซึ่งเป็นส่วนที่เจ้าของสระจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมการมีสระ คู่ไปกับการดูแลทรัพย์สินภายในบ้านและธุรกิจ การดูแลน้ำในสระ เป็นเรื่องของการใช้เคมีในการปรับค่าน้ำ การฆ่าเชื้อโรค การทำความสะอาดพื้นผิวสระบริเวณใต้น้ำด้วยการดูดตะกอน รวมไปถึงการทำความสะอาดระบบกรอง เพื่อให้น้ำในสระมีความใสสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพต่อผู้ว่ายน้ำ

แม้ว่าเราจะเลือกระบบสระว่ายน้ำที่สามารถทำการกรอง การบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว แต่ทราบหรือไม่ว่า สาเหตุที่ทำให้สภาพน้ำในสระต้องการดูแลอย่างต่อเนื่องมีต้นเหตุมาจาก “สภาพแวดล้อมทั่วไป” นั่น คือ แสงแดด ฝุ่นละอองที่มากับอากาศ เศษขยะใบไม้ และ เมื่อมีฝนตก ที่ปัจจัยทำให้น้ำในสระมีสภาพเปลี่ยนแปลงไป หรือ อาจทำให้ไม่สามารถใช้สระได้ช่วงขณะหลายวันถึงหลายสัปดาห์ จากกรณีน้ำเสียเป็นสีเขียว ซึ่งการสร้างสระว่ายน้ำกลางแจ้งเป็นปัญหาที่เจ้าของสระไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทำให้สระว่ายน้ำอาจเป็นพื้นที่ของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่อาจใช้งานได้ในช่วงตลอดทั้งหน้าฝน

สิ่งที่สระว่ายน้ำต้องการจากคุณในช่วงหน้าฝน มีอะไรบ้าง ?

  • ช่วยตรวจเช็คความสมดุลย์ของเคมีในน้ำ หลังจากที่ฝนหยุดตกแล้ว น้ำฝนเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อค่าเคมีของน้ำในสระ โดยทำให้เกิดค่า pH หรือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ อาจทำให้ค่า TA (Total Alkalinity) ค่อย ๆ ลดลง ตามการเจือจางของสารเคมีและน้ำในสระ ดังนั้น จึงควรดำเนินการตรวจวัดระดับค่าคลอรีน และ ค่า pH อื่น ๆ ที่สำคัญในการทำการปรับค่าน้ำให้เหมาะสมตามแต่ละกรณี – ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องในหัวข้อต่อไป
  • กำจัดสิ่งสกปรก และ ทำความสะอาดสระให้กลับมาสดใส  ช่วงที่ฝนตกหนัก น้ำฝนจะพัดพาสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่นเศษขยะ, ใบไม้ต่าง ๆ และ ละอองฝุ่น – ดิน (กรณีติดตั้งสระเสมอพื้นดิน) สู่สระว่ายน้ำของเรา สถานการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นี้ ทำให้เกิดตะไคร่น้ำสะสม หรือ น้ำเปลี่ยนเป็นสีเขียวสกปรก คุณต้องกำจัดเรื่องชวนปวดหัวนี้ได้โดยการ เก็บเศษขยะ ซากใบไม้ โดยอาจใช้สกิมเมอร์ หรือ ตะข่ายดักจับขยะ จากนั้นใส่สารเคมี เพื่อปรับสภาพน้ำ ตามที่วัดผล และอาจต้องทำการช็อคน้ำ ในกรณีที่น้ำเป็นสีเขียวมาก และ ค่าเคมีในน้ำสูงเกินกว่าจะทำความสะอาดด้วยวิธีเบื้องต้น ทั้งนี้ ควรใช้เคมีให้อยู่ในระดับที่พอดีกับการช็อคน้ำ เป็นต้น
  • ปล่อยน้ำในสระทิ้ง  (กรณีติดตั้งระบบหมุนเวียนสระแบบสกิมเมอร์) การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำจากฝนที่ตกหนก มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงานของระบบหมุนเวียนน้ำ แบบสกิมเมอร์ หลังจากฝนตก คุณต้องทำการปล่อยน้ำทิ้ง (draining) เพื่อให้น้ำมีระดับที่เหมาะสม และให้ระบบหมุนเวียนสามารถดูดน้ำเข้าสู่ผนังสกิมเมอร์เพื่อให้ระบบเกิดการหมุนเวียน และ บำบัดน้ำได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเอง

 

 

ดังนั้น การติดตั้งฝาปิดสระว่ายน้ำจึงเป็นอีกวิธีการแก้ไข โดยการป้องกันที่ต้นตอของปัญหา เพื่อให้ท่านเจ้าของสระว่ายน้ำได้มีความสุขกับการกับมีสระว่ายน้ำส่วนตัว และ สำหรับเจ้าธุรกิจ ที่จะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้เคมีที่ลดลงในช่วงหน้าฝน อีกทั้งยังช่วยให้น้ำสระมีความพร้อมต่อการใช้งานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น สำหรับฝาปิดสระว่ายน้ำ ผู้จัดจำหน่ายสระว่ายน้ำแต่ละเจ้าจะมีฝาปิดที่เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำแต่ละวัสดุ และ ขนาดพื้นที่สระ โดยการเลือกฝาปิดสระว่ายน้ำ ให้คำนึงถึงความง่ายในการเปิด-ปิด ความสามารถในการป้องกันน้ำฝนและฝุ่นละออง ความคงทน และ อายุการใช้งาน

คุณสมบัติเด่นของฝาปิดสระว่ายน้ำ

  1. เก็บอุณหภูมิน้ำในสระ ช่วยทำให้อุณหภูมิของน้ำเพิ่มสูงขึ้น ป้องกันการระเหยของอุณหภูมิน้ำ ลดระยะเวลาการทำงานของฮีตเตอร์เพื่อช่วยในการประหยัดค่าไฟฟ้า 
  2. ป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพน้ำ จากแสงแดด ฝุ่น ขยะ ใบไม้ และน้ำฝน คงความสะอาดในสระว่ายน้ำให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทั้งหน้าร้อน หน้าฝน หน้าหนาว
  3. ลดเวลาการดูแลน้ำ การปรับสภาพน้ำในสระ
  4. ช่วยยืดอายุการใช้งานของพื้นผิวสระว่ายน้ำจากสภาพอากาศแสงแดด น้ำฝน ฝุ่นละออง

การใช้งานฝาปิดสระว่ายน้ำทวนกระแส รุ่น โพล่าร์พอว์ ด้วยการออกแบบฝาปิดเพื่อความสะดวกในการเปิด – ปิด สระ โดยมีลักษณะเป็นแบบ 2 บานพับ จำนวน 2 ชุด บริเวณตรงกลางบานพับของฝาปิด มีความลาดเอียง ป้องกันน้ำฝน ฝุ่นละออง ใบไม้ ขยะต่าง ๆ ตกลงสู่สระ และ สามารถถ่ายเทน้ำฝนออกนอกสระได้ ช่วยไม่ให้น้ำขังตัวบริเวณฝาปิด  เพื่อให้พร้อมเวลาเปิดใช้งานสระว่ายน้ำหลังจากฝนตกได้ทันที  อีกทั้งสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมช่วยผ่อนแรงในการยกฝาปิดสระว่ายน้ำ ด้วยลิฟต์เทอร์ ( Lifter ) จึงง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้น เพื่อให้ ผู้ใช้งานสามารถเปิด – ปิด สระได้ง่ายขึ้นด้วยตัวเอง

สระว่ายน้ำทวนกระแส รุ่น โพล่าร์พอว์ จึงมีการใช้เคมีบำบัดน้ำน้ำที่น้อยกว่าสระว่ายน้ำทั่วไป ที่มีการติดตั้งแบบกลางแจ้ง ทำให้การเป็นเจ้าของสระว่ายน้ำ เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณได้รับความสุข ความสะดวกสบาย มีค่าใช้จ่ายและเรื่องการดูแลที่น้อยกว่าอีกด้วย  

 

บริษัท เวิลด์พูลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

261/5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-204 446-7
095-6815757
053-204 465
worldpoolscnx@gmail.com