ค่า คลอรีน มาตรฐานสำหรับสระว่ายน้ำควรเป็นเท่าไหร่ ?

คลอรีน สิ่งที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำให้เรานั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้แดแลสระว่ายน้ำและเจ้าของสระว่ายน้ำต้องให้ความใส่ใจ เพราะบางครั้งหากคุณเติมคลอรีนฆ่าเชื้อลงในสระมากเกินไป ผลกระทบก็อาจจะส่งผลให้รู้สึกแสบตาหรือระคายเคืองผิว แต่หากใส่น้อยเกินไปก็จะทำให้ไม่สามารถทำลายเชื้อโรคที่มีอยู่ในสระว่ายน้ำได้หมด

คลอรีน CL มาตรฐานในสระว่ายน้ำ

  • สำหรับสระในบ้าน 1.0 PPM
  • สำหรับสระบริการ 1.5 – 2.0 PPM

ค่า pH มาตรฐานในสระว่ายน้ำ

  • ค่า pH สำหรับสระว่ายน้ำทั่วไป ควรจะมี pH 7.4 (หรืออยู่ระหว่าง 7.2 – 7.6)
  • ถ้า pH ต่ำกว่ามาตรฐาน ค่าน้ำมีความเป็นกรด
  • ถ้า pH สูงกว่ามาตรฐาน ค่าน้ำมีความเป็นด่าง

การเติมคลอรีน

ก่อนเติมคลอรีนควรวัดค่าคลอรีนก่อนทุกครั้ง การเติมคลอรีน จะต้องทำในเวลาหัวค่ำ เนื่องจากในเวลากลางวันน้ำมีอุณหภูมิสูง ทำให้คลอรีนระเหยตัวไว คลอรีน90% ใส่ทุกๆ คืน ในอัตราส่วน 300 กรัม ต่อน้ำ 100 คิว จะได้ค่าคลอรีนประมาณ 1.0 – 1.5 ppm. เมื่อวัดในตอนเช้าขอวันรุ่งขึ้น แนะนำให้รักษาค่าคลอรีนไว้ไม่ให้ต่ำกว่า 1.0 ppm

โดยปกติเรามักต้องเติมคลอรีนทุกวัน เนื่องจากสภาวะแวดล้อม มีฝุ่นละออง และเชื้อแบคทีเรียมากมาย รวมถึงเชื้อตะไคร่น้ำซึ่งอาจเกิดการฟักตัวในสระว่ายน้ำ ทำให้น้ำขุ่นมัวตลอด จนละอองโลหะและใบไม้อาจทำให้น้ำเปลี่ยนสีได้ คลอรีนจะทำหน้าที่ฆ่าเชื้อและฟอกสีให้จางลง ทำให้น้ำใสสะอาด

การเติมเกลือในสระว่ายน้ำ

การเติมในครั้งแรกให้เติมหลังจากปรับสภาพน้ำให้ใสและได้ค่า pH  เป็นกลางแล้วปริมาณการเติม เกลือ 4-5 กิโลกรัม ต่อน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร เช่น น้ำ 150 ลูกบาศก์เมตร (น้ำในสระ และ แท๊งค์) 150 x 4 = 600 กิโลกรัม ถ้าเกลือ 1 ถุง (25 กิโลกรัม) เท่ากับต้องใส่เกลือ 24 ถุง แล้วทิ้งไว้ให้ละลายจึงรันระบบเกลือ

ปรับค่า pH ในสระว่ายน้ำ

ค่า pH มาตรฐานสำหรับสระว่ายน้ำทั่วไปควรจะมี pH = 7.4 หรืออยู่ระหว่าง 7.2 -7.6

ค่า pH ต่ำกว่า 7.2 (เป็นกรด)

จะเป็นผลให้คลอรีนสลายตัวอย่างรวดเร็วและเกิดการกัดกร่อนมากขึ้นทั้งยังทำให้แสบตาเมื่อเล่นน้ำ โดยเฉพาะสระที่ใช้คลอรีนเป็นหลัก (TCCNA90)

  • วิธีแก้ไข : ใช้โซดาแอซ ปริมาณ 1 กิโลกรัม ต่อ น้ำในสระ 100 ลบ.ม. (แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าความเป็นกรดมากหรือเป็นกรดน้อย ถ้าค่าน้ำเป็นกรดมาก เช่น 6.0 – 6.8 ต้องเพิ่มปริมาณการใช้โซดาแอซ)

ค่า pH สูงกว่า 7.6 (เป็นด่าง)

จะเป็นผลให้ประสิทธิภาพของคลอรีนลดลงจะเกิดตะกอน น้ำจะขุ่น และแสบตาเช่นกันโดยเฉพาะสระที่ใช้เกลือเป็นหลัก

  • วิธีแก้ไข : ใช้กรดเกลือ (HCl) หรือ (NaHSO4) ปริมาณ 1 ลิตร ต่อ น้ำในสระ 100 ลบ.ม. (แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าความเป็นด่างมากหรือเป็นด่างน้อย ถ้าค่าน้ำเป็นด่างมาก เช่น 7.6 – 8.0 ต้องเพิ่มปริมาณการใช้กรดเกลือ)

คลอรีน,ถังกรองสระว่ายน้ำ,อุปกรณ์สระว่ายน้ำ,ปั้มสระว่ายน้ำ, สระว่ายน้ำ ,สร้างสระว่ายน้ำ

สนใจสินค้าหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คลอรีน,ถังกรองสระว่ายน้ำ,อุปกรณ์สระว่ายน้ำ,ปั้มสระว่ายน้ำ, สระว่ายน้ำ ,สร้างสระว่ายน้ำ คลอรีน,ถังกรองสระว่ายน้ำ,อุปกรณ์สระว่ายน้ำ,ปั้มสระว่ายน้ำ, สระว่ายน้ำ ,สร้างสระว่ายน้ำ

โทร: 053-204446-7
YouTube channel : https://bit.ly/36My1gX