น้ำยาป้องกันน้ำขุ่น Cleartrine

Brand :

2,199 ฿
  • Cleartrine Algaecide & water Clarifier Suitable for sand filter
  • น้ำยาปรับสภาพน้ำขุ่นมัวในสระว่ายน้ำ
  • อัตราการใช้ : 60 ซีซี ต่อน้ำ 19 ลบ.ม.

คุณสมบัติของน้ำยา CLEARTRINE

แก้ปัญหาน้ำขุ่นมัว ชุนขาว เหมาะกับระบบ เครื่องกรองทราย

วิธีการใช้น้ำยา CLEARTRINE

ใช้เป็นประจำทุก ๆ สัปดาห์ เมื่อใส่แล้วสามารถว่ายน้ำได้หลังจากเดินระบบหมุนูเวียนน้ำ 1 Turnover

อัตราส่วนการใช้น้ำยา CLEARTRINE

  • กรณีน้ำขุ่นมัวมาก ๆ ไท่ใช้อัตรา 60 ชีชื่ ต่อน้ำในสระ 19 ลบม. (3 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลบม) เดินปั๊มมน้ำ 24 ชั่วโมง จนกว่าน้ำจะใส
  • กรณีป้องกันน้ำขุ่น อัตราการใช้ 30 ซีซี ต่อ น้ำในสระ 19 ลบ.ม. (16 ซีซี ต่อ น้ำ 1 ลบ.ม) ทุกๆ 1-2 อาทิตย์
น้ำหนัก 4000 g