สะดือสระ EMAUX Main Drain Fittings (EM2832C)

Brand :

1,600 ฿ 1,120 ฿
-30%
  • ท่อระบายน้ำหลักออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำใต้ดินไหลลงสู่สระ
  • แกนกลางและท่อร้อยสายสร้างจาก ABS และ PVC
  • ฉีดขึ้นรูป ในขณะที่มีฝาครอบทรงโดม ติดตั้งได้ทั้งพื้นสระคอนกรีตและพื้นสระไวนิล

สะดือสระ EMAUX Main Drain Fittings (EM2832C)

  • ท่อระบายน้ำหลักออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำใต้ดินไหลลงสู่สระ
  • แกนกลางและท่อร้อยสายสร้างจาก ABS และ PVC
  • ฉีดขึ้นรูป ในขณะที่มีฝาครอบทรงโดม ติดตั้งได้ทั้งพื้นสระคอนกรีตและพื้นสระไวนิล

Main drain, round 8" for swimming pools