น้ำยาป้องกันน้ำขุ่น, น้ำเขียว Pooltrine

Brand :

2,199 ฿
  • น้ำยาป้องกันน้ำขุ่น /น้ำเขียว Pooltrine Aglaecide& Water Clarifier
  • อัตราการใช้ : 60 ซีซี ต่อน้ำ 19 ลบ.ม.

คุณสมบัติของ POOLTRINE

ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำขุ่นเชียว ช่วยให้น้ำใสเร็วและฆ่าตะไคร่น้ำได้ในคราวเดียวกัน

วิธีการใช้น้ำยา POOLTRINE

เมื่อน้ำมีสีขุ่นเขียวเกิดขึ้น แต่มีค่า pH อยู่ระหว่าง 72 – 7.6 เท่านั้น หากค่า PH สูงหรือต่ำกว่าค่าที่กล่าวข้างตันให้ปรับค่า pH ให้ได้ตามคำมาตรฐานก่นใช้น้ำยา เพื่อให้เห็นผลเร็ว เมื่อใส่แล้วสามารถว่ายน้ำได้หลังจากเดินระบบหมุนเวียนน้ำ 1 Turnover

อัตราส่วนการใช้น้ำยา POOLTRINE

  • กรณีป้องกันน้ำทุ่นเชียว 150 ซีซี ต่อ น้ำในสระ 19 ลบ.ม. (8 ซีซี ต่อ น้ำในสระ 1 ลบ.ม)
  • กรณีเติมน้ำใหม่ 300 ซีซี ต่อ น้ำในสระ 19 ถบ.ม. (16 ซีซี ต่อ น้ำในสระ 1 ]บ.ม) ทุก ๆ 5 วัน ทุก ๆ 7 วัน
น้ำหนัก 4000 g