หัวข้อ01

” ปัญหาสระกับฝน “

ถังกรองสระว่ายน้ำ,อุปกรณ์สระว่ายน้ำ,ปั้มสระว่ายน้ำ,สระว่ายน้ำ,สร้างสระว่ายน้ำ

ปัญหาสำหรับคนรักสระว่ายน้ำ ที่ต้องเจอในทุกๆปี ก็คือ ” ปัญหาสระกับฝน ” 

เป็นปัญหาหลักๆที่เลี่ยงไม่ได้แต่บางท่านอาจจะมีสระว่ายน้ำในที่ร่มอาจจะไม่เจอปัญหาเรื่องสภาพอากาศแต่ส่วนใหญ่สระว่ายน้ำต้องอยู่กลางแจ้งสินะ! เลยต้องเจอปัญหาฝนตกบ้าง น้ำเขียวบ้าง ปัญหาหลักๆ มีอะไรบ้าง?

วันนี้ Worldpools ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสระว่ายน้ำ จะบอกปัญหาที่ทุกคนเจอบางสิ่ง อาจจะไม่คาดคิดว่าจะเกิดกับ สระว่ายน้ำของคุณ และมี Trip วิธีการแก้ปัญหามาฝากกันครับ

ในช่วงหน้าฝน สระว่ายน้ำมักเผชิญกับปัญหาหลายประการ ที่อาจทำให้การดูแลรักษายากขึ้น ปัญหาหลักที่พบได้บ่อยมีดังนี้

1. ปัญหาน้ำท่วมสระ
ในช่วงที่ฝนตกหนัก น้ำฝนอาจทำให้ระดับน้ำในสระเพิ่มขึ้น จนเกินระดับมาตรฐาน ส่งผลให้น้ำล้นออกจากสระ ทำให้พื้นที่รอบๆ สระเกิดความเสียหาย เช่น ดินทรุด หรือหญ้าตาย ปัญหาน้ำท่วมสระว่ายน้ำเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าฝน น้ำฝนที่มากเกินไปสามารถทำให้ระดับน้ำในสระสูงขึ้นจนล้นขอบสระ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ความเสียหายต่อโครงสร้างสระ การกัดเซาะของดินรอบสระ และการเพิ่มขึ้นของสิ่งสกปรกในน้ำ เพื่อจัดการกับปัญหานี้ มีวิธีการหลายประการที่สามารถใช้ได้

สาเหตุและผลกระทบของน้ำท่วมสระ
1. น้ำฝนตกหนัก: ปริมาณน้ำฝนที่มากเกินไปในระยะเวลาสั้น อาจทำให้ระดับน้ำในสระเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
2. การระบายน้ำไม่เพียงพอ: หากระบบระบายน้ำรอบสระ ไม่สามารถรับมือกับปริมาณน้ำฝนได้ น้ำจะล้นออกจากสระ
3. สิ่งสกปรกและเศษซาก: น้ำฝนอาจนำพาเอาเศษใบไม้ ดิน และ สิ่งสกปรกเข้าสู่สระ ทำให้น้ำในสระไม่สะอาด

วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสระ
1. ติดตั้งระบบระบายน้ำรอบสระ
– ติดตั้งรางระบายน้ำ (gutter) รอบสระเพื่อให้สามารถระบายน้ำฝนออกไปจากสระอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
– ตรวจสอบ และ ทำความสะอาดรางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการอุดตัน

2. ระบบสูบน้ำอัตโนมัติ
– ติดตั้งระบบสูบน้ำอัตโนมัติที่สามารถตรวจจับระดับน้ำในสระ และสูบน้ำส่วนเกินออกไปยังจุดระบายน้ำหรือพื้นที่เก็บน้ำสำรอง
– ตรวจสอบระบบสูบน้ำให้แน่ใจว่าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงฝนตกหนัก

3. ปรับระดับน้ำในสระก่อนฝนตก
– ลดระดับน้ำในสระให้ต่ำกว่าปกติก่อนช่วงฝนตกหนัก เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้น
– ตรวจสอบพยากรณ์อากาศ และ เตรียมการล่วงหน้า

ถังกรองสระว่ายน้ำ,อุปกรณ์สระว่ายน้ำ,ปั้มสระว่ายน้ำ,สระว่ายน้ำ,สร้างสระว่ายน้ำ

2. คุณภาพน้ำ
น้ำฝนมักมีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ที่แตกต่างจากน้ำในสระ อาจทำให้ค่าความเป็นกรดด่างในสระเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องมีการปรับค่า pH และ เพิ่มสารเคมีเพื่อรักษาคุณภาพน้ำ

คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพ และ ความปลอดภัยของผู้ใช้สระ การรักษาคุณภาพน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต้องการการตรวจสอบ และดูแลอย่างสม่ำเสมอ

โดยปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงถึงมีดังนี้

1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
– ค่า pH ที่เหมาะสม: ควรอยู่ระหว่าง 7.2 ถึง 7.8 ค่า pH ที่เหมาะสมจะช่วยให้สารเคมีเช่นคลอรีนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ป้องกันการระคายเคืองต่อผิวหนังและตา
– การตรวจสอบค่า pH: ควรตรวจสอบค่า pH อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และ ปรับค่าให้เหมาะสมโดยใช้สารเพิ่มหรือลดค่า pH ตามความจำเป็น

2. ระดับคลอรีน
– ระดับคลอรีนที่เหมาะสม: ระหว่าง 1.0 ถึง 3.0 ppm (ส่วนในล้านส่วน) คลอรีนช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่อาจทำให้เกิดโรค
– การตรวจสอบระดับคลอรีน: ควรตรวจสอบทุกวัน และเพิ่มคลอรีนเมื่อระดับต่ำเกินไป

3. ความกระด้างของน้ำ
– ความกระด้างที่เหมาะสม: ระหว่าง 200 ถึง 400 ppm ความกระด้างที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันการกัดกร่อนของอุปกรณ์ในสระ
– การตรวจสอบความกระด้าง: ควรตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละครั้ง และปรับค่าโดยใช้สารเพิ่ม หรือลดความกระด้างตามความจำเป็น

4. ความขุ่นและสีของน้ำ
– น้ำใสสะอาด: น้ำในสระควรใสและไม่มีสี การเกิดน้ำขุ่นหรือน้ำสีเขียวอาจบ่งบอกถึงการเจริญเติบโตของสาหร่ายหรือปัญหาคุณภาพน้ำ
– การดูแลน้ำใสสะอาด: ใช้สารตกตะกอน และกรองน้ำอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการตรวจสอบระบบกรองน้ำให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5. การป้องกันการเจริญเติบโตของสาหร่ายและแบคทีเรีย
– สารป้องกันสาหร่าย: ใช้สารป้องกันสาหร่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของสาหร่ายในน้ำ
– การฆ่าเชื้อ: นอกจากการใช้คลอรีน อาจใช้สารฆ่าเชื้ออื่นๆ เช่น บรอมีน หรือโอโซน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ

ถังกรองสระว่ายน้ำ,อุปกรณ์สระว่ายน้ำ,ปั้มสระว่ายน้ำ, สระว่ายน้ำ ,สร้างสระว่ายน้ำ

3. การเจริญเติบโตของสาหร่ายและแบคทีเรีย
สระว่ายน้ำที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในช่วงฝนตก อาจเกิดการเจริญเติบโตของสาหร่าย และ แบคทีเรีย ซึ่งทำให้น้ำขุ่น และ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน

การเจริญเติบโตของสาหร่าย และ แบคทีเรียในสระว่ายน้ำเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม อาจทำให้น้ำในสระขุ่นเขียวและไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน สาหร่ายและแบคทีเรียเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีแสงแดด สารอาหาร และสภาพน้ำที่ไม่ถูกควบคุม ดังนั้น การดูแล และป้องกันการเจริญเติบโตของสาหร่ายและแบคทีเรียจึงเป็นสิ่งสำคัญ

สาเหตุของการเจริญเติบโตของสาหร่ายและแบคทีเรีย
1. แสงแดด: สาหร่ายเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีแสงแดดจัด
2. สารอาหาร: สารอาหารเช่นไนเตรตและฟอสเฟตในน้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้สาหร่ายเติบโต
3. ค่า pH ไม่เหมาะสม: ค่า pH ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลให้สารเคมีในการฆ่าเชื้อทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
4. การกรองน้ำที่ไม่เพียงพอ: ระบบกรองน้ำที่ไม่ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพจะทำให้สิ่งสกปรกและสารอาหารตกค้างในน้ำ

วิธีป้องกันและแก้ไขการเจริญเติบโตของสาหร่ายและแบคทีเรีย
1. การใช้สารเคมีฆ่าเชื้อ
– คลอรีน: การรักษาระดับคลอรีนในน้ำที่เหมาะสม (1.0 ถึง 3.0 ppm) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเจริญเติบโตของสาหร่ายและแบคทีเรีย
– สารป้องกันสาหร่าย (Algaecide): ใช้สารป้องกันสาหร่ายอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของสาหร่าย

2. การควบคุมค่า pH
– ตรวจสอบและปรับค่า pH ของน้ำให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม (7.2 ถึง 7.8) เพื่อให้สารเคมีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ใช้ชุดทดสอบค่า pH เป็นประจำเพื่อรักษาค่า pH ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3. การกรองและหมุนเวียนน้ำ
– ใช้ระบบกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพและทำความสะอาดระบบกรองอย่างสม่ำเสมอ
– เปิดระบบหมุนเวียนน้ำอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อให้น้ำไหลเวียนและลดการสะสมของสิ่งสกปรก

4. การทำความสะอาดสระ
– ทำความสะอาดพื้นและผนังสระด้วยแปรงขัดเพื่อลดการเกาะติดของสาหร่าย
– ใช้เครื่องดูดฝุ่นสระว่ายน้ำเพื่อกำจัดเศษซากและสิ่งสกปรกที่ตกค้างในน้ำ

5. การควบคุมสารอาหารในน้ำ
– หลีกเลี่ยงการเติมน้ำที่มีปริมาณไนเตรตและฟอสเฟตสูง
– ใช้สารลดปริมาณฟอสเฟตในน้ำเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของสาหร่าย

6. การตรวจสอบและบำรุงรักษาสระอย่างสม่ำเสมอ
– ตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอและปรับปรุงระบบการจัดการน้ำตามความจำเป็น
– ทำความสะอาดสระว่ายน้ำและระบบกรองน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรก

การดูแลรักษาระยะยาว
– การตรวจสอบและบันทึกผล: จดบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการใช้สารเคมีต่างๆ เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงการดูแลสระว่ายน้ำในระยะยาว
– การบำรุงรักษาอุปกรณ์: ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ทุกชิ้นในระบบสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

การดูแลและควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำอย่างถูก ต้องจะช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของสาหร่าย และ แบคทีเรีย ทำให้สระว่ายน้ำสะอาด และ ปลอดภัยสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ

สนใจติดต่อ เวิลด์พูลส์ ดีเวลล็อปเมนท์ ผู้นําด้านการจําหน่าย อุปกรณ์สระว่ายน้ำทุกยี่ห้อ Emaux , Astral Pool Hayward , Raion , Jacuzzi , Kripsol , Pool & Spa , Dolphin ด้วยความหลากหลาย Brand ของสินค้าและแต่ละประเภทของสินค้า ถังกรองสระว่ายน้ำ ปั๊มสระว่ายน้ำ เครื่องเกลือสระว่ายน้ำ ไฟใต้น้ำ Fitting อุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ เครื่องดูดตะกอนอัตโนมัติ และ เคมีสระว่ายน้ำ คลอรีน 90 % คลอรีน 70 % น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำ Swimtrine Pooltrine  สารตกตะกอน ทำให้น้ำสระว่ายน้ำใส  สารพัดด้านเคมี เวิลด์พูลส์ ดีเวลล็อปเมนท์ พร้อมให้บริการและให้ปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน

สระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ

บริษัท เวิลด์พูลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

  • 261/5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • 053-204 446-7
  • 095-6815757
  • ไลน์ : @worldpools
  • worldpoolscnx@gmail.com